Futilt att fästa sig vid möjliga detaljfel i klimatrapporter

Klimatförändringen är här, och den är snabbare än någonsin under jordens över fyra miljarder år långa historia. Detta faktum och att människan är orsaken stöds av seriösa forskare (97 procent av veten...