Funktionsnedsatt man i Kyrkslätt blev förvägrad personlig assistans – nu överklagas fallet till FN

Bild: HBL-arkiv/Tor Wennström

36-årige Stefan Karlsson har fört en lång kamp för att få personlig assistans. Efter flera års tvist med Kyrkslätts kommun och en segsliten rättstvist ska frågan nu avgöras av Förenta Nationerna i Genève.

Stefan Karlsson har en medfödd utvecklingsstörning som innebär att han behöver personlig assistans både inom och utanför hemmet.

Han har lagt in en ansökan om att få 140 timmar personlig assistans i veckan i enlighet med handikappservicelagen. Kyrkslätts kommun har i stället erbjudit 60 timmar assistans i veckan utanför hemmet, vilket inte motsvarar Karlssons behov. Kommunen har därtill föreslagit gruppboende som ett alternativ för Karlsson i stället för självständigt liv i egen bostad.

– Det här innebär att jag och min man tar hand om honom enligt principen 24/7, säger modern Inger Karlsson.

Trots detta utgångsläge är situationen fastlåst.

– Vår son har läkarintyg på att han under inga omständigheter kan bo på gruppboende på grund av sin funktionsnedsättning, vilket kommunen struntar i. Han har försökt satsa på gruppboende tidigare, men det funkade inte. Han blev fruktansvärt orolig, rastlös och gick i lås, säger Inger Karlsson.

Enligt Karlssons jurist Jukka Kumpuvuori gömmer sig kommunen och rättsinstanserna bakom den lagparagraf som säger att den funktionshindrade måste kunna formulera sitt önskemål själv. Det kan inte Karlsson, anser de finska myndigheterna. Av denna anledning beslöt Högsta förvaltningsdomstolen i fjol att förvägra Stefan Karlsson personlig assistans inom hemmet.

Ett fall för FN

I februari i år tog juristen Jukka Kumpuvuori i Åbo fallet vidare till FN:s kommitté för rättigheter för personer med funktionsnedsättning. FN ska avgöra om Högsta förvaltningsdomstolens beslut strider mot folkrätten.

– Det här är den enda utvägen då alla rättsinstanser i Finland har prövat fallet och fattat ett nekande beslut, säger Kumpuvuori.

I besvären hänvisar Kumpuvuori bland annat till Förenta Nationernas funktionshinderkonvention och dess artikel 19 som tryggar funktionshindrades rätt till självständigt boende. Att tvinga funktionsnedsatta personer och i synnerhet personer med utvecklingsstörning till gruppboende står i flagrant strid med konventionen, skriver Kumpuvuori i sitt överklagande.

– Finland har ratificerat FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och har därmed också förbundit sig att följa konventionens bestämmelser, säger lagstiftningssekreterarrådet Katja Fokin på Utrikesministeriet.

För Kumpuvuori handlar Stefan Karlssons fall om en viktig principiell fråga som nu testas på folkrättsliga grunder.

– Stefan Karlssons fall är ingalunda det enda exemplet där en finländsk kommun väljer att strunta i funktionshinderkonventionens bestämmelser. Därför är det viktigt att frågan nu avgörs i Genève, säger Kumpuvuori.

Juha Sipiläs (C) regering har berett en reform av omsorgslagen och handikappservicelagen som nu ska slås ihop till en lag. Det nya lagförslaget var på remiss fram till sommaren i fjol men lagberedningen har efter det gått i stå i väntan på vårdreformen.

På social- och hälsovårdsministeriet bedyrar man att den nya lagen ska underlätta de funktionshindrades rättigheter att få personlig assistans.

– Jag köper inte det argumentet. Handikappfrågorna finns på statsminister Sipiläs lista på sparåtgärder. Som det nu ser ut så verkar den lagparagraf bestå som kräver att den funktionshindrade ska själv kunna uttrycka sitt behov av personlig assistans och hur assistansen ska ordnas. Problemet med den paragrafen är att den kan tolkas väldigt fritt, säger Kumpuvuori.

Starkt flankstöd

Stefan Karlssons överklagande till FN har finansierats av Finlands Svenska Omsorgsstiftelse, Jag Assistans, Samarbetsförbundet kring funktionshinder (Sams) och Kehitysvammaisten Palvelusäätiö. Juristbyrån Kumpuvuori har också erbjudit avgiftsfri rådgivning.

– Det var självklart för oss att vi stöder detta besvär. Vi hoppas att FN:s beslut leder till ett prejudikat som i sin tur kan bidra till nya riktlinjer för hur personlig assistans ska beviljas till funktionshindrade, säger ordförande Anna Caldén på Sams.

Besvären till FN har också backats upp med hjälp av expertutlåtanden från professor Michael Stein på Harvards universitet, Fduv, Kehitysvammaliitto, Kynnys och Autism- och Aspergerförbundet.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Så kan valet av lån påverka din ekonomi

Mer läsning