Fundera på jobbet på rätt sätt

Bildtext: Ulla Kinnunen (till vänster) kopplar loss från arbetet under tågresan hem till Mellersta Finland och på landet. Kaisa Perkko säger att man kan bryta ältandet genom att fokusera på familjen, hobbyer eller genom att byta miljö – i synnerhet när man inte kan göra något åt själva arbetsproblemet. Bild: Tarja Repo

Att tankarna snurrar kring jobbet på fritiden förhindrar enligt psykologer återhämtning och kan öka risken för utbrändhet.

– Att älta betyder här att problem på jobbet dyker så att säga automatiskt upp i sinnet även under fritiden. Det är inte lätt att komma loss från dem, säger forskare Kaisa Perko på Tammerfors universitet.

Men de som ältar problem för att lösa dem drabbas sällan av utbrändhet eller sömnproblem.

– Trots att probleminriktat ältande är förknippat med att man inte kan koppla loss från jobbet verkar det inte vara skadligt för hälsan, säger professorn i psykologi Ulla Kinnunen.

Vilka pauser är bäst för att återhämta sig?

En promenad i parken kan minska spänningar men avslappningsövningar hjälper också.

I studien vid Tammerfors universitet utreddes hur en parkpromenad och avslappningsövning under lunchpausen påverkade hur man återhämtade sig från arbetsstress. I studien deltog mer än 150 anställda i it- och utbildningsbranschen och de delades in i tre grupper: parkpromenader, avslappning och kontrollgrupp.

Effektivast blir återhämtningen är den anställda själv får bestämma vad hen gör på lunchrasten och kan glömma jobbet en stund. Uppföljningen ett år senare visade att effektiv återhämtning under lunchpausen också förebygger utbrändhet och ökar effektiviteten.

Ett annat sätt att återhämta sig är mikropauser och till exempel att snacka med kollegorna. En tredje strategi är att ordna fysiska mikropauser såsom promenader.

De som använder sig av olika slags återhämtningssätt under arbetspasset visade mest energi i jobbet. Däremot var utbrändhet mest frekvent bland de passiva. 

Den här gruppen känner yrkesstolthet och ett sug till jobbet.

– Tydligen är deras tankar kopplade till arbetet positiva för problemen blir lösta eller de får åtminstone en verksamhetsplan, säger hon.

Det är inte problemlösarna som kommer till företagshälsan.

– De löser sitt problem eller ber andra om hjälp och ärendet kommer aldrig till företagshälsan, säger specialisten i arbetshälsa och allmänmedicin Erkki Kaila på Diacor.

Stresstankar de skadligaste

Psykologiforskare vid Tammerfors universitet utredde 2011–2015 hur människan påverkas av att älta arbete. I studien deltog nästan 1 300 anställda från olika organisationer.

Resultaten visar att ju mer emotionellt och kunskapsmässigt krävande jobbet är desto oftare snurrar jobbet i tankarna även under fritiden. Jobbet känns mer belastande om man upplever att arbetsledningen är orättvis.

– Ältande upplevs som ett negativt fenomen, som leder till problem med att återhämta sig samt med hälsan och välmågan. Det håller igång det psykofysiologiska tillstånd förknippat med jobbet även under fritiden, säger Kinnunen.

Det mest skadliga ältande handlade om känslomässiga funderingar kring jobbet, det vill säga man har stressiga tankar.

Känsloältarna är ofta nervösa när de tänker på sitt jobb på fritiden. De lider mest av utbrändhet, sömnproblem, brist på självkänsla och känner minst sug till jobbet.

Om tankar om jobbet tar över livet

Försök tänka efter vad det är i jobbet som belastar dig. Har du för mycket jobb eller överskrider det dina krafter?

Ta upp problemet med din företagsläkare eller -sjukskötare. De kan uppmuntra dig att kontakta chefen eller en representant för personaladministrationen.

Företagshälsan kan också ge stöd genom att ordna ett gemensamt möte med chefen, den anställda och företagshälsan.

Överväg om du på egen hand kan minska belastningen.

Ifall du ältat länge kan du bli hänvisad till företagspsykologen.

Arbetsgivarna ersätter vanligen 1–5 besök hos psykolog.

Ifall en allvarligare ångest eller depression ligger bakom ältandet kan företagshälsan erbjuda gruppverksamhet som stöd.

Ifall problemet utvecklats till en sjukdom behövs kanske individuell kortterapi. 

Källa: läkare Erkki Kaila / Diacor

Hjärnan löser problem hela tiden

De känslomässigt inriktade ältarna söker sig till företagshälsan vanligen först när symptomen pågått länge.

– Hos dem väcker problemen ibland starka känslor vilket kan förhindra att de blir lösta. Ifall problemet känns orättvist och väcker ilska kan det vara svårt att ta upp det på ett konstruktivt sätt på jobbet. Ifall det skapar skamkänslor tiger man om det, säger Kaila.

Kaila uppger att det bakom de svåraste känslorna kan finnas tidigare upplevelser av motsättningar eller misslyckanden.

Överbelastning i arbetet skapas av tidsbrist och en känsla av att man inte hinner göra sitt jobb så bra som man vill.

– De som gör kunskapsmässigt krävande jobb jobbar ofrivilligt även på natten. Hjärnan löser problem dag och natt. 

Trädgårdsstaden har kvar sin charm

På 1950-talet gjorde den moderna trädgårdsstaden Hagalund finländsk stadsplanering världsberömd. I dag är det både gammalt och nytt boende som får bostadsköpare att vända sina blickar hitåt. 3.9.2019 - 09.17

Mer läsning