Fult spel om flyget i Malm

Debatten fortsätter. Flyget ska ut ur hangaren som inte kan hyras ut för den lämpar sig inte för det som Helsingfors stad vill. Alla förlorar. Bild: Leif Weckström

Vad händer med vår uppfattning om öppenhet när ledande Helsingforspolitiker blundar, lyssnar dåligt och dessutom håller inne med viktig information?

För att riktigt förstå varför det gått så mycket prestige i Malms flygplats måste vi kanske först spola tillbaka några år. Då gav dåvarande trafikminister Merja Kyllönen (VF) en intervju till Yle där hon beskrev piloterna på Malm som hobbyflygare. Stämpeln hobbyflygare lever kvar trots att det på Malm fortfarande finns riktiga, seriösa företag som jobbar med flyg och pilotutbildning.

Det riktigt fula är att många Helsingforspolitiker inte ids ta reda på vad som finns på Malm och vilka företagarnas verksamhetsförutsättningar är. Vardagen på landets näst livligaste flygplats, ja det är den fortfarande, är för dem okänd. Den som klarar av lite googlande förstår snabbt att stora delar av den gamla flygplatsen omfattas av åtgärdsförbud. Under de omständigheterna har företagen svårt att utvidga. Nu har de segaste firmorna, de som inte kan flytta till annan ort, dessutom brutalt körts ut från den stora hangaren.

Kyllönens efterträdare Paula Risikko (Saml) tillsatte hastigt och lustigt en sanningskommission vars uppgift i klartext var att hitta en lösning på Malmfrågan. En rapport blev också klar. Den visade att det verkligen finns potential i Malm som flygplats. Officiellt var det locket på för att kommissionen missuppfattat sitt uppdrag, men vem som helst kunde se att slutsatsen var fel. Risikko har aldrig bemödat sig om att reda ut fnurrorna och nu har hon själv glidit vidare i karriären. Vad sade hon? Vad ville hon?

Gröna, röda, gula och snart alla slags färgers politiker vill fort bygga bostäder på flygplatsen trots att åkrarna i Sibbo, som det var bråttom att göra till en del av Helsingfors, står orörda. Nu finns flotta planer på att bygga ut östmetron men de skisserna påminner farligt mycket om dem som användes för att klubba igenom det numera begravda projektet med förarlös metro. Malm är en helt annan sak, säger politikerna. Malm är närmare centrum och ligger vid stora in- och utfarter. Allt är liksom bekvämare på alla sätt jämfört med Sibbo. För en utomstående verkar det ändå som att sakargumenten tryter. De som kämpar för bevarandet av flygverksamheten har sammanställt en massa fakta som underlag för beslut. Sakliga inlägg har bemötts med fnys och likställts med arg och frustrerad respons som beslutsfattarna också får. Som pricken på feta i:et har det nu avslöjats att politikerna och tjänstemännen låtit bli att föra ett utlåtande från räddningsverket till beslutshandlingarna.

Enligt räddningsverkets utlåtande kan den stora flyghangaren inte användas till stora publikevenemang. Bristerna i hangarens strukturer är knappast dyra att åtgärda men byggnaden omfattas av åtgärdsförbud. I taket på hallen finns dessutom asbest. Det gör inget så länge man förvarar och servar flyg i hangaren men det kan göra mycket om det är tusentals människor på rockkonsert. Räddningsverkets utlåtande är ett helt centralt papper i debatten om flygplatsen men som sagt, det har inte fogats till handlingarna och kommer av allt att döma inte heller att bli det.

Helsingfors vill vara en öppen stad men diskussionen om Malm visar att vägen är lång och mörk till den insyn som politiker och tjänstemän låter förstå att de värnar om. Inte en politiker eller tjänsteman har bett om ursäkt, förklarat eller korrigerat uppenbara dumheter i deras handlande i affären Malm. För det är en affär, med stora byggbolag inblandade.

Dessutom… På onsdag samlas koncernsektionen vid Esbo stadsstyrelse till extra möte. Då diskuteras specialgranskningen om orsakerna till västmetrofiaskot sommaren 2016.

Tommy Pohjola Reporter

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning