Fulretoriksbingo med Goebbels i sandlådan

Redan i det antika Grekland munhöggs retoriker och tävlade i konsten att föra absurda och oetiska resonemang. I dag tar vi del av Trollsnack version 2.0.

Vältalighet är konsten att vinna makt genom att inbilla lyssnaren att det som talaren finner bäst i själva verket vore bäst för alla. Inom konsten att övertyga används också ett urval retoriska fulkne...