Fullvaccinerade ska inte behöva testa sig – nya coronadirektiv föreslås i huvudstadsregionen

Huvudstadsregionens coronakoordineringsgrupp rekommenderar att handledare och personer över 12 år fortfarande ska använda munskydd inomhus, om hälsoskäl inte hindrar användningen. Bild: SPT

Huvudstadsregionens coronakoordineringsgrupp föreslår nya anvisningar för hobbyverksamheten och coronatestning.

Huvudstadsregionens coronakoordineringsgrupp föreslår att fullvaccinerade personer som är symtomfria eller som har lindriga symtom i regel inte behöver låta coronatesta sig om minst en vecka efter den andra vaccinationen passerat. Detsamma föreslås gälla personer som haft en bekräftad coronainfektion under de senaste sex månaderna, om personen fått en dos vaccin.

Ändringen gäller dock inte personer som man vet har exponerats för coronaviruset, arbetstagare inom social- och hälsovården eller personer som arbetar på vårdenheter för äldre.

Det är nödvändigt att få en noggrannare riktlinje för hur testningen ska riktas till hela Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt innan den verkställs, enligt gruppen.

Även anvisningarna om hobbyverksamhet i huvudstadsregionen har uppdaterats.

Eftersom säkerhetsavstånd på två meters slopades i Undervisnings- och kulturministeriets och Institutet för hälsa och välfärds anvisningar om hobbyverksamhet uppdaterade även huvudstadsregionens coronagrupp sina anvisningar.

Utgångspunkten är att fritidsaktiviteter och tävlingsverksamhet för alla ålderskategorier är möjliga både inomhus och utomhus. När det gäller hobbyverksamhet som utförs i städernas lokaler gäller separata anvisningar som förbättrar hälsosäkerheten.

Enligt de nya anvisningarna ska aktiviteter inomhus genomföras så att närkontakt kan undvikas i så stor utsträckning som möjligt. Vid behov ska även gruppstorlekarna anpassas enligt detta.

Om man bryter mot anvisningarna kan det leda till att lokalerna inte får användas eller att verksamheten måste avbrytas.

Coronagruppen konstaterade också att en hobbygrupps sammansättning inte behöver vara etablerad eller basera sig på förhandsanmälan.

Anvisningen ska följas i alla kommunala lokaler. Det rekommenderas också att privata aktörer följer anvisningen.

Coronagruppen rekommenderar att handledare och personer över 12 år fortfarande ska använda munskydd inomhus, om hälsoskäl inte hindrar användningen. Munskydd behöver inte användas under idrottsprestationer.

Coronagruppen bereder nu det lokala beslutsfattandet.

Helsingfors, Esbo och Vanda, Institutet för hälsa och välfärd, Helsingfors och Regionförvaltningsverket i Södra Finland är de aktörer som ingår i huvudstadsregionens coronagrupp.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Bokåret 2021 på Bokström

Mer läsning