Fullt stöd till industrifacket

Sipiläs och Samlingspartiets stil att leda med rädsla får inte tolereras.

Sipiläs regering måste upphäva nedskärningarna för arbetstagarna och arbetslösa samt planen att försvaga uppsägningsskyddet i de företag som har mindre än 20 arbetstagare. Regeringsperiodens nedskärningar måste kompenseras fullt ut.

Industrifackets styrelse beslöt enhälligt i fredags (24.8) att starta betydande organisatoriska åtgärder mot regeringen. Sipiläs regering har systematiskt försvagat arbetstagarens rättigheter genom att skära ned arbetslöshetspenningen, utbildningen och arbetsförhållandeskyddet.

De så kallade aktiveringsmodellerna ett och två är i själva verket rena nedskärningar av de arbetslösas levebröd. Dessa åtgärder förbättrar inte sysselsättningen utan förnedrar arbetslösa och tvingar många av dem att anhålla om försörjningsstöd.

För att Samlingspartiet samtidigt strävar efter skatteminskningar i alla inkomstklasser handlar aktiveringsmodellerna om en massiv inkomstöverföring från de lägre inkomstklasserna till de högre inkomstklasserna. Det är meningen att orsaka rädsla hos dem vars levnads- och arbetssituation inte ser så ljus ut för tillfället.

Sipiläs och Samlingspartiets stil att leda med rädsla får inte tolereras. Man måste svara med de hårdaste organisatoriska åtgärderna.

Jaakko Lindfors ordförande, Vänsterförbundet i Åbo

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03