Fullt i spårvagnen på vissa linjer i rusningstid

Trångt. En del av Helsingfors spårvagnslinjer kör i rusningstid med fullsatta vagnar. Bild: Niclas Lönnqvist

I augusti lades spårvagnsnätet om i Helsingfors. Linjer med många passagerare kör med fullsatta vagnar i rusningstid.

Speciellt hårt belastade är linjerna 4 från Munksnäs och 10 från Lillhoplax som kör längs Mannerheimvägen in mot centrum och tillbaka. HBL har kontaktats av passagerare som i rusningstid upplever att vagnarna på Mannerheimvägen är för fulla.

Före omläggningen körde tre linjer längs Mannerheimvägen på sträckan mellan Nordenskiöldsgatan och Glaspalatset där många passagerare stiger av. Tidigare körde linjerna 7A och 7B längs Mannerheimvägen, men rutterna lades ner. I stället har utbudet ökat längs Runebergsgatan. Lauri Räty, som är kollektivtrafikplanerare på Helsingforsregionens trafik (HRT), medger att man fått mycket respons på fullsatta vagnar på linjerna 4 och 10.

– Efter omläggningen har vi fått in drygt 400 kundkontakter. En stor del handlar om att vagnarna på linjerna 4 och 10 är fyllda i rusningstid. Vi kan konstatera en klar ökning i antalet passagerare på 4:an och 10:an i jämförelse med samma tidpunkt i fjol, säger Räty.

HRT följer med situationen och enligt Räty kommer man redan under november att fundera ut vad som kunde göras för att öka kapaciteten. I rusningstid kör vagnarna på linjerna 4 och 10 med 5-6 minuters intervall.

Ville Ylikahri (Gröna) är medlem i HRT:s styrelse. Han har också fått respons på fullsatta vagnar på linjerna 4 och 10. Av tjänstemännen har han fått till svar att kapaciteten på linjerna är tillräcklig. Enligt Ylikahri påverkar också gatuarbeten hur folk använder kollektivtrafiken. I bortre Tölö, Mejlans och Munksnäs pågår många gatuarbeten.

– Resetiden har ökat med 10-15 minuter med buss från Skogsbackavägen längs Mannerheimervägen mot centrum. Många passagerare väljer på uppmaning av busschauffören att byta från buss till spårvagn för att ta sig snabbare fram. Det har ökat antalet passagerare i spårvagnarna. Jag tycker att vi måste öka kapaciteten på linjerna som är hårt belastade. Också efter att gatuarbetena är färdiga, säger Ylikahri.

När omläggningen är så ny lovar inte Lauri Räty omedelbart några ändringar i spårvägsnätet.

– Det är klart att 7A och 7B hjälpte till att minska trycket på 4 och 10 i Tölö. Och vi får som sagt fundera över om det är något vi kan göra för att trycket på linjerna längs Mannerheimvägen inte ska vara så stort.

När spårvägsarbetena på Grejusgatan mellan Nordenskiöldsgatan och Mannerheimvägen blir färdiga flyttar linje 3:s ändhållplats till korsningen mellan Mannerheimvägen och Granvägen i Mejlans. Det var meningen att arbetena på Grejusgatan skulle vara färdiga i slutet av oktober, men arbetet har fördröjts. Enligt uppgifter till HBL blir arbetena på Grejusgatan färdiga senast vid årsskiftet.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03