Fullmäktige nästa för generalplanen

Centralparken i Helsingfors står inför förändringar enligt den nya generalplanen. Bild: HBL-arkiv/Leif Weckström

Diskussionen om Centralparken, som kan naggas i kanterna, och bevarandet av flygplatsen i Malm fortsätter i Helsingfors stadsfullmäktige den 26 oktober.

Stadsstyrelsen slussade på måndagen vidare förslaget till ny generalplan. Det krävdes tre omröstningar men till slut fick SFP, Vänsterförbundet och Centern ge sig.

– De tre stora partierna har bestämt sig, säger Marcus Rantala (SFP).

Generalplanen som stadsfullmäktige ska behandla sträcker sig till 2050 och utgår från att antalet invånare ökar från nuvarande 630 000 till 860 000. Samtidigt räknar man med att antalet jobb i Helsingfors stiger till 560 000 från nuvarande ungefär 420 000.

På grund av den förmodade tillväxten räknar stadsfullmäktige med att 6 000 nya bostäder borde byggas varje år, inte minst för att hindra de redan höga bostadspriserna från att skena i väg ytterligare.

I juni hann partierna redan enas om den nya generalplanen. I den ingår att stora infartsleder kan byggas om till boulevarder, Malms flygplats förvandlas till ett bostadsområde och Centralparken naggas i kanterna. Stadsboulevarderna – som hör till planens viktigaste visioner – ersätter alla stora utfartsleder i princip ända fram till Ring I.

Men sedan försommaren har planen fått mothugg, och i dag är partierna splittrade i frågan. En av de viktigaste knäckfrågorna gäller om delar av Centralparken kan byggas ut. HBL skrev förra veckan om en utbrytargrupp i fullmäktige som med Thomas Wallgren (SDP) i spetsen tagit initiativ till en "Operation rädda Centralparken".

Nyligen meddelade också Vänsterförbundet att partiet inte kan godta den nya generalplanen. Också politiker inom bland annat De gröna har börjat tvivla.

Stadsplaneringskontorets jurister hade tidigare uppgett att det inte är möjligt att ändra delar av planen enbart för att rädda Centralparken. Men den tolkningen har i sin tur ifrågasatts av juridikprofessorerna Kai Kokko och Olavi Syrjänen som menar att man mycket väl kan rädda Centralparken utan att hela generalplanen måste ritas om

Den nuvarande generalplanen är från 2002. Den har till stor del byggt på att omvandla tidigare hamnområden till bostadskvarter. Planens riktlinjer räcker ändå inte till för att förverkliga stadens bostadsmål, som alltså går ut på att bygga 6 000 nya bostäder varje år.

Förr eller senare skulle generalplanen i vilket fall som helst ha förnyats, eftersom staden enligt lagen måste se till att generalplanen håller sig ajour med utvecklingen. Det förutsätter bland annat att tillräckligt mycket utrymme reserveras för nya bostäder då invånarantalet ökar.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Att öka sin förmögenhet är en allemansrätt men få har en konkret plan

Mer läsning