FSS oroligt över sämre vård i skolorna – blir tröskeln högre att söka hjälp?

Alexandra Wegelius vid Finlands svenska skolungdomsförbund är orolig över att vården i skolorna blir sämre om kuratorer och psykologer flyttas till landskapen. Bild: FSS/SPT

Hur ska vården ordnas och uppfylls de språkliga rättigheterna – oklarheterna är många om kuratorer och psykologer flyttar ut till landskapen, enligt Finlands svenska skolungdomsförbund.

I social- och hälsovårdsreformen ingår ett förslag om att skolkuratorerna och skolpsykologerna ska flytta från kommunerna till landskapen. Det här för med sig många problem, enligt Finlands svenska skolungdomsförbund FSS.

Alexandra Wegelius som leder förbundet är skeptisk till reformen.

– Vården ska vara en del av skolans verksamhet men i förslaget är det inte specificerat hur lång distansen mellan vården och skolan får vara, säger hon till SPT.

Blir tröskeln att söka hjälp då högre, frågar hon sig.

Enligt Wegelius är det också oklart hur eleverna ska ta sig till vården eller om kuratorerna besöker skolorna.

Wegelius tror också att de lagstadgade kraven på elevvård inte kommer att uppfyllas om vården flyttar ut till landskapen. Inom förbundet finns en oro om de språkliga rättigheterna.

– Vi kan inte riskera att den svenskspråkiga elevvården hotas om det blir svårare att få vård på svenska på tvåspråkiga orter med svenska som minoritetsspråk, säger Wegelius.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Så kan valet av lån påverka din ekonomi

Mer läsning