FSS inför kommunalvalet 2021: Förhandsröstning i ungdomskaféer skulle öka ungas deltagande

Enligt Finlands Svenska Skolungdomsförbund borde rösträttsåldern sänkas till 16 år vid kommunalval. Det skulle öka ungas delaktighet. Bild: Mikael Sjövall/SPT

Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf förslår att rätten att rösta sänks till 16 år vid kommunalval.

Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf vill se fler unga kandidater i kommunalvalet som äger rum i april om ett år. Målet är att få fler unga fullmäktigeledamöter.

"I kommunfullmäktige ska alla invånare representeras och i dag är unga, personer med invandrarbakgrund och kvinnor underrepresenterade. Andelen invalda under 30 år var endast 6 procent. Partierna måste ta sitt ansvar vid kandidatnomineringen", säger Emilie Jäntti, ordförande för FSS, i ett pressmeddelande.

Föreslår elektronisk röstning

I kommunalvalet 2017 var medelåldern bland kandidaterna 49,5 år och andelen kandidater under 30 år var den lägsta sedan 1996.

Av kandidaterna var 8,9 procent 18–29 år. Det kan jämföras med andelen kandidater över 64 år som har ökat från val till val, från ungefär 5 procent år 2000 till 16,5 procent år 2017.

"För att öka ungas delaktighet vill vi att rösträttsåldern sänks till 16 år vid kommunalval. E-röstning och att slå ihop valen behöver också övervägas", säger Jäntti.

Jäntti föreslår att fler tar efter kommunen Vesanto, där man arrangerat förhandsröstning bland annat på ungdomscaféer.

"I kommunerna ska man möjliggöra förhandsröstning på olika platser och göra den lättillgänglig för alla kommuninvånarna. Vi vill att flera kommuner tar efter Vesanto och arrangerar förhandsröstning i ungdomskaféer och på andra platser där unga ofta rör sig."

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Så kan valet av lån påverka din ekonomi

Mer läsning