FSL oroar sig för lärarna – allt fler drabbas av utbrändhet

Antalet lärare som blir sjukskrivna på grund av utbrändhet ökar. Framför allt unga lärare som är i början av sin karriär drabbas. Arkivbild Bild: Linnea de la Chapelle/SPT

Finlands svenska lärarförbund FSL oroar sig för att arbetsbelastningen är stor framför allt bland de unga lärarna.

Lärare trivs överlag bra med sitt arbete, visar arbetslivsundersökningar. Däremot drabbas allt fler av utbrändhet.

– Vi är oroliga över att attraktionskraften för läraryrket ska minska. Därför är det viktigt att ta oron på allvar och börja jobba förebyggande för att vi ska ha en yrkeskår som vill fortsätta med det värdefulla yrke de har, säger förbundsordförande Christer Holmlund i ett pressmeddelande.

Antalet lärare som blir sjukskrivna på grund av utbrändhet ökar. Framför allt unga lärare som är i början av sin karriär drabbas.

"Det blev för mycket"

Rhonda Lindkvist är en av de lärare som har drabbats av arbetsutmattning. Hon i väggen 2017 och var sjukskriven i nästan ett helt läsår. Hon undervisade en grupp elever med många olika behov. Hon ställde höga krav på sig själv och då hon började bli utmattad upplevde hon att felet låg hos henne och hon började jobba ännu hårdare.

– Mängden arbetsuppgifter utanför undervisningen kan periodvis bli väldigt stor och tidskrävande. Till slut blev det för mycket, säger Lindkvist i pressmeddelandet.

Lindqvist lyckades ta sig tillbaka från sin utmattning bland annat tack vare färre timmar och möjligheten att jobba tillsammans med ett arbetspar.

FSL hoppas att lösningar som arbetspar, mentorsprogram och arbetshandledning introduceras i flera skolor för att förebygga utbrändhet bland lärare.

Ett​ ​hem​ ​med​ ​historia,​ ​och​ ​en​ ​önskan​ ​att​ ​bevara​ ​det​ ​gamla

Många drömmer om ett hem med en lång historia och spännande anekdoter, men för Michaela Borup och Mathias Furuhjelm är det verklighet. 2.4.2020 - 00.00

Mer läsning