FSI valde ny enhetschef för motion och rörelse

Eva-Lotta Backman-Winquist börjar som enhetschef för motion och rörelse vid Finlands svenska idrott (FSI) den 7 februari.

Backman-Winquist är idrottsinstruktör och har en grundlig utbildning inom området. Hon har jobbat vid FSI sedan år 2002, de senaste åren som ombudsman för Skogsmulle, motion och barn- och ungdomsverksamheten.

Sedan början av år 2017 är FSI:s verksamhet indelad i enheten för idrott och enheten för motion och rörelse. Idrottsenheten leds av Glenn Lindholm och har fokus på tränings- och tävlingsverksamhet. Enheten för motion och rörelse fokuserar på att öka antalet aktiva timmar per dag för barn och unga samt aktivera och inspirera vuxna till en rörlig livsstil. 

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46