FSD – Socialdemokratins samvete?

Bild: XX

Alf-Erik Helsing hävdar att de finlandssvenska socialdemokraterna började betecknas som partiets samvete i slutet av 1950-talet. De senaste trettio åren ser den här rollen dock ut att ha hamnat i skymundan, skriver Bjarne Nitovuori.