Hagnäshandlarna fruktar högre hyror efter tiden i glashallen

Pirjo Passinen representerar företagarna i Hagnäs saluhall. Hon säger att alla inte kommer att flytta tillbaka till saluhallen efter renoveringen om hyrorna höjs för mycket. Bild: Karl Vilhjálmsson

Nu har torghandlarna flyttat undan för den tillfälliga glaspaviljong som på tisdagen började byggas mitt på torget. Hagnäshallens försäljare är nöjda, men fruktar betydligt högre hyror efter att totalrenoveringen är klar.

– Här är 28 grader varmt nu, men under heta sommardagar kan det vara över 30 grader, säger Harri Töyteri, försäljare på Hakaliha i Hagnäs saluhall.

Då hjälper inget annat än kall dricka och glass, menar han. Försäljarna i båset mitt emot har det enligt honom värre eftersom de har ugnar som höjer värmen ytterligare. Luftkonditioneringen är så gott som obefintlig, köttförsäljarna har en bordsfläkt som en liten räddare i nöden.

Snart ska förhållandena för saluhallens försäljare bli bättre. I början av nästa år inleds en totalrenovering av den över hundra år gamla hallen. Hallens husteknik – el, vatten, avlopp och ventilation – är huvudsakligen från 1970-talet, och således i stort behov av förnyelse.

Det gamla golvet, som är i rätt dåligt skick, ska bort, säger Raimo Järvinen, projektchef på Helsingfors stads lokalcentral.

– Under hallen bygger vi en ny källarvåning, där bland annat personalutrymmena placeras, säger Järvinen.

Dessutom får försäljarna nya, större kylutrymmen och tillgängligheten blir bättre.

– Totalrenoveringen är en bra sak, vi får moderna utrymmen i bemärkelsen att tekniken är uppdaterad – utseendet ska ju inte ändras, säger Pirjo Passinen, ordförande för saluhallens företagarförening.

Mitt på Hagnäs torg byggs nu en glaspaviljong som ska ersätta saluhallen under tiden för renoveringen. De här stenarna flyttas nu undan för att ge paviljongens grundpålar rum, men numreras, sparas och läggs tillbaka på samma ställe efter att paviljongen monterats ned igen. Bild: Karl Vilhjálmsson

Flyttar till torgets mitt

Då renoveringen av saluhallen börjar nästa år flyttar så gott som alla försäljare till den tillfälliga glaspaviljong som nu byggs mitt på Hagnäs torg. Passinen säger att glaspaviljongen var försäljarnas egen idé.

– Vi är glada över att få ny verksamhet på torget, och hoppas dessutom att vi kan förlänga öppethållningstiderna med två timmar så att vi bättre kan betjäna dem som jobbar dagtid och inte hinner besöka hallen.

Passinen säger att förhandlingarna om vart saluhallens försäljare ska flytta undan renoveringen var "en rejäl kamp". Det billigaste alternativet hade varit att inhysa försäljarna i Elantohusets andra våning, men enligt Passinen skulle det ha varit ett på alla sätt dåligt beslut.

– Vi skulle ha hamnat alltför långt bort från den gamla saluhallen, och den lilla lastbryggan skulle ha blivit en flaskhals – det finns en orsak till att ingen vill hyra de utrymmena, säger Passinen.

Staden reserverade 5,7 miljoner euro för byggandet av den tillfälliga hallen, men efter ändrade planer landar de slutliga kostnaderna på drygt tre miljoner.

– Den tillfälliga byggnaden i glas kommer att tjäna försäljarna bäst med tanke på handeln. Dessutom har olika aktörer redan visat intresse för att köpa den efter att saluhallen renoverats, säger Merja Sorakari, enhetschef på Helsingfors partitorg.

Att totalrenovera saluhallen blir dyrare, omkring 12,5 miljoner euro. Vilket högst troligt syns i de hyror saluhallens försäljare betalar till staden.

– Nu har hyrorna varit förmånliga, många har hyreskontrakt från 1970-talet och deras hyror har höjts endast genom indexhöjningar. Efter renoveringen ska vi likrikta hyrorna enligt verksamheten: den som har stor elförbrukning kommer att betala mera, säger Sorakari.

Passinen förstår att hyrorna måste stiga, men säger att företagarna väntar med förfäran på hur stora höjningarna blir.

– Om alla renoveringskostnader inklusive räntor överförs på hyrorna kommer majoriteten av företagarna knappast att återvända till den renoverade hallen, säger Passinen.

Hon säger att de nu måste diskutera med staden om hur stor andel av kostnaderna staden måste stå för, så att det inte blir för dyrt för företagarna.

På tisdag började byggarbetena i Hagnäs. Först bygger man en tillfällig paviljong för saluhallen som därefter totalrenoveras. Bild: Karl Vilhjálmsson

"Enda ordentliga saluhallen"

Över hälften av saluhallens kunder kommer för att köpa kött eller fisk. Kyösti Sysiö, som numera bor i Sydafrika men tidigare besökte hallen några gånger i månaden, hoppas att utbudet fortsätter att vara mångsidigt.

– Hagnäshallen är den enda kvarvarande ordentliga saluhallen i Helsingfors. Den gamla saluhallen har ändrat karaktär och har inte så många mataffärer längre, likaså finns det mest kaféer i Sandvikshallen.

Han har precis köpt en färsk abborre, potatis, kantareller och kött.

– I stormarknaderna får man inte nödvändigtvis kött och fisk på samma vis som här. Här hittar man också specialiteter.

Han konstaterar att hallen varit populär och att hyrorna inte kan ha varit för höga.

– Affärerna har inte förändrats, samma affärer har funnits här i flera år.

Saluhallen vid Hagnäs torg stod färdig 1914.

Totalrenoveras från och med början av 2018.

Under renoveringen flyttar försäljarna till en tillfällig glaspaviljong som byggs bredvid saluhallen. Den började byggas den 1 augusti och står klar i början av 2018.

Paviljongen är cirka 2 000 kvadratmeter stor med utrymme för 144 försäljningsstånd, det vill säga lika många som i saluhallen.

Torghandlarna har flyttat till torgets södra ända.

Renoveringen av saluhallen blir färdig 2019.

Öppet vardagar 8–18, lördagar 8–16.

Annons: Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning