Fruktad barnsjukdom härjar i Europa – risken att smittan får fäste i Finland är liten men befintlig

Bild: HBL-arkiv/CDC

Den extremt smittsamma sjukdomen mässling härjar i Europa med tusentals insjuknade och ett 30-tal döda. I Finland är smittorisken störst i svenska Österbotten.

I Europa har över 41 000 människor smittats av mässling under årets sex första månader, av vilka 37 har avlidit. Det ska jämföras med knappt 24 000 i fjol och drygt 5 200 året dessförinnan.

Det konstaterar Världshälsoorganisationen WHO, som nu uppmanar länderna att vidta åtgärder mot smittspridningen. Drygt hälften av fallen har konstaterats i Ukraina, men i Frankrike, Italien och Grekland har också tusentals insjuknat. Även Storbritannien är drabbat med drygt 800 fall hittills i år.

Risken för att epidemin ska sprida sig till Finland är inte särskilt stor, säger Mia Kontio, specialsakkunnig vid Institutet för hälsa och välfärd. Men risken finns.

– Visst märks det också i Finland att mässling cirkulerar i Europa. I år har Finland haft sju fall av mässling. I medeltal brukar det röra sig mellan noll och fem. Mässlingen kommer till Finland i samband med att främst ovaccinerade finländare gör resor utomlands, säger Kontio.

Fakta

Mässling och vaccin

Mässling är en mycket smittsam virussjukdom. Den ger bland annat hög feber och utslag på kroppen. Sjukdomen kan bli allvarlig och ge följdsjukdomar som lunginflammation och öroninflammation.

Inkubationstiden är 7–21 dagar, vanligen 9–11 dagar.

De flesta i Finland har ett livslångt skydd mot mässling.

Finland har officiellt deklarerats fritt från mässling.

I Finland är risken för en epidemi störst i områden med lägre vaccineringstäckning, bland annat längs kusten och svenska Österbotten.

– Jag förstår att det finns personer som tänker att ett mässlingsvaccin är onödigt i och med att Finland officiellt har deklarerats fritt från smittan. Men om en tillräckligt stor andel låter bli att vaccinera sig kommer mässling att få fotfäste på nytt, säger Kontio.

Mässling orsakas av ett extremt smittsamt virus som utsöndras genom utandningsluften och sprids via luften med hjälp av små droppar (aerosol). Sjukdomen resulterar i snabbt stigande feber och röda utslag. Eftersom den även kan leda till allvarliga komplikationer och till och med vara dödlig, bör sjukdomen tas på allvar.

– I de allra flesta fall går sjukdomen över av sig själv, men hos en tredjedel uppstår komplikationer som öroninflammation, lunginflammation eller diarréer. Man kan bli rejält sjuk och även få hjärninflammation. Den vanligaste dödsorsaken är lunginflammation och i vissa länder diarréer, som kan leda till uttorkning, säger Hélène Englund, utredare och epidemiolog vid Folkhälsomyndigheten i Sverige.

Mässling är så smittsamt att alla riskerar att drabbas förr eller senare. Särskilt om man är ovaccinerad eller inte redan har haft sjukdomen. Inte heller ett vaccin är hundraprocent säkert, men det förhindrar allvarligare komplikationer.

– Mässlingsvaccinet är det enda sättet vi kan skydda oss mot smittan. Ingen handhygien i världen biter mot den extremt smittosamma sjukdomen. Därför uppmanar jag alla som kan ta vaccinet att göra det, säger THL:s Mia Kontio.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03