Idun Hellström, Naturkraftinspiratör, S:t Karins

1 Jag vill inspirera och locka familjer att komma ut i naturen.

2 Uppdraget ger mig gemenskap och möjlighet till idéutbyte med likasinnade.

3 Uppdraget inom Naturkraft passar vem som helst. Det är ingen press på hur mycket som ska göras och man får stöd i uppdraget.

Hasse Sundelin, Cykelpilot, Karleby

1 Jag har cyklat några gånger under den gångna sommaren. Rutterna har de äldre fått bestämma, t.ex. till torget eller tidigare arbetsplatser.

2 Glada och tacksamma passagerare gör att man själv är nöjd.

3 Tänk på hur mycket tid du vill ge, på bemötandet av de äldre och beakta deras önskemål och ork.

Ulla-Maj Storsjö, Mentor för närståendevårdare, Korsholm

1 Som mentor leder jag tillsammans med en annan mentor kamratgrupper för närståendevårdare, sköter om Facebookgruppen och ska bli en personlig mentor.

2 Det ger mening och tillfredsställelse att kunna hjälpa med min egen erfarenhet som grund.

3 Tänk efter om du har intresse, ork och tid. Det ger mycket men kan också vara tungt, då hjälper det om man är en grupp som kan stötta varandra.

Lili Lindvall, Frivillig doula, Esbo

1 En doula är stödperson under graviditet, förlossning och postpartumtid. Som doula har jag fått vara med om livets mirakel och både krävande och givande stunder.

2 Det ger mig kraft och gör mig lycklig! Många lyckotårar har jag fällt tillsammans med föräldrarna. Att kunna dela med sig av kunskap och empati är ett privilegium.

3 Fundera över hur mycket tid du har samt vilken målgrupp som intresserar dig. Ta kontakt med en lokalförening och fråga dig för. De frivilliga får ett fint stöd!

Läs mer och hitta en förening nära dig på

folkhalsan.fi/foreningar

Frivilligverksamheten är en viktig del av Folkhälsans verksamhet och de frivilligas insatser är ovärderliga. Är du intresserad av ett frivilliguppdrag?

Välj ett uppdrag som passar dig på

folkhalsan.fi/frivillig

Välkommen med också i en av våra 98 lokalföreningar – vi finns i hela Svenskfinland, så som Ekenäs, Lovisa, Kimito, Mariehamn och Jakobstad.

Idun Hellström inspirerar och lockar familjer att komma ut i naturen. Bild:

Hasse Sundelin cyklar gärna under sommarhalvåret. Bild:

Ulla-Maj är mentor för närståendevårdare. Bild:

Lili Lindvall trivs som frivillig doula. Bild: