"Fritt vårdval inte billigare, men kunderna är nöjdare"

För- och nackdelar. Henrik Jordahl, docent och programchef vid Institutet för näringslivsforskning i Stockholm, Pia Maria Jonsson, avdelningschef vid Institutet för hälsa och välfärd, riksdagsledamoten Li Andersson (VF), Mats Brommels, professor vid Karolinska institutet och Karl-Mikael Grimm, Centern debatterade vårdreformen. Bild: Richard Nordgren

I Sverige där man har haft fritt vårdval redan i åratal har valfriheten gjort att det framför allt i städerna har grundats nya vårdcentraler vilket har gjort det lättare att få tid hos läkaren. Däremot har valfriheten inte gjort att det går åt mindre skattepengar, snarast tvärtom.

Nationalekonomen och direktören för Institutet för Näringslivsforskning i Sverige, Henrik Jordahl, är expert på hur det fria vårdvalet har påverkat kostnaderna och kvaliteten. Eftersom den finska regeringen tänker göra det möjligt också hos oss att välja var man söker vård, lönar det sig att snegla på erfarenheterna från Sverige.

– Framför allt har det i städerna grundats många nya vårdcentraler och så gott som alla av dem är privata. Dessutom ser vi att allt fler människor uppsöker vårdcentralerna, berättar Jordahl, som var vidtalad att tala på Hanaholmens seminarium om regeringens vårdreform och vad vi kan lära oss av svenskarna i det här fallet.

Några dramatiska skillnader i kvaliteten på vården är inte att vänta, menar Jordahl men säger att man i Sverige har kunnat skönja något positivare uppfattningar om vårdkvaliteten efter att det blev möjligt att välja läkare och vårdcentral själv.

– Samtidigt ser vi att de personer som själva aktivt väljer var de vårdas är nöjdare.

Finska regeringen har motiverat sin vårdreform med att den är ett sätt att stävja kostnaderna, men erfarenheterna från Sverige tyder på att så inte är fallet.

– Sällan ser vi att valfrihetsreformer sänker kostnaderna, snarast brukar kostnaderna stiga, säger Jordahl.

Ett undantag är äldreomsorgen där det enligt Jordahl går att pressa ner kostnaderna med hjälp av ny teknik. Många kommuner i Sverige har börjat använda smarta system som mäter exakt hur länge hemvårdarna besöker klienterna vilket betyder att man betalar enbart för den tid som hemvårdaren är hos klienten.

Medelstora bolag i svår sits

Professor Mats Brommels vars arbetsgrupp i fjol utarbetade en rapport som ligger till grund för den vårdreform som nu är i görningen i Finland, fanns också på plats på Hanaholmens seminarium. Brommels och Antti Neimala, vice vd för Finlands företagare, är i princip nöjda med de lagtexter som regeringen har lagt fram, men bekymrar sig över hur medelstora företag ska klara sig då valfriheten blir ett faktum:

Henrik Jordahl bekräftar att de stora vårdjättarna är de som mest har utökat sina marknadsandelar i Sverige och att de mindre vårdbolagen år för år förlorar kunder till de stora. Men Jordahl säger att han som ekonom inte tycker att det här är någon negativ utveckling.

Brommels hoppas att de finska kommunerna i stället för att sälja ut sina vårdcentraler till kommersiella vårdbolag börjar uppmuntra läkare och sjukvårdare att grunda egna personalkooperativ som tar över verksamheten.

– I Sverige har det uppstått många vårdcentralsföretag med fem-sex läkare och några sjukskötare som har startat eget. Jag skulle gärna se att det här också sker hos oss.

Skapa din framtid vid Yrkeshögskolan Novia

Yrkeshögskolan Novia är en studerande- och arbetslivsnära entreprenörsmässig högskola med högklassig utbildning på fyra orter: Vasa, Åbo, Raseborg och Jakobstad. Novia har ca 4000 studerande, och vi tog pulsen på några av dem. 19.3.2020 - 15.23

Mer läsning