Frist för Nordkalk i Gotlandstvisten

Nordkalks nuvarande anläggningar i Klinthagen och Storugns på norra Gotland skulle få sällskap av ett nytt kalkbrott. Bild: HBL-arkiv

Striden om Nordkalks planerade brytning i Ojnareskogen på norra Gotland är av allt att döma inte avgjord. Högsta förvaltningsdomstolen i Sverige har beslutat att inhibera regeringens beslut om att göra Bungetäkten till ett nytt Natura 2000-område.

Beslutet blir därmed vilande till dess domstolen behandlat Nordkalks överklagande.

– Det är ett jätteviktigt beslut. I annat fall hade EU-kommissionen beslutat att uppföra Bungetäkten som ett Natura 2000-område den 8 november, säger Nordkalks kommunikationschef Eva Feldt.

Om EU hade fört upp området på listan över skyddade naturområden hade skyddet blivit betydligt mer komplicerat att riva upp om Högsta förvaltningsdomstolen kommer fram till att regeringens beslut är felaktigt.

Det är oklart när Högsta förvaltningsdomstolen behandlar Nordkalks överklagande. Det preliminära besked som Nordkalk fått är att det kan komma under första kvartalet nästa år.

Bli kock i Axxell

Svenskfinlands kändaste kock, Micke Björklund, har trätt in som mentor och mecenat för Axxells kockutbildning i Karis, för kockutbildningens framtid och Finlands matkultur. 8.10.2019 - 11.40

Mer läsning