Friserade sanningar

Miljöaktivisternas argumentering kännetecknas ofta av friserade sanningar, kanske delvis beroende på svaga faktakunskaper.