Friheter och restriktioner

Dagtid kunde även ”opåkallade” folksamlingar som lockade fler än fem förbjudas.

De restriktioner som vissa av stadsborna hade att förhålla sig till i mitten av 1800-talet var hårda. Under sommaren skulle varken gesäller, tjänstefolk eller "löst och okändt folk" uppehålla si...