Frihet, jämlikhet och lite barmhärtighet

Bild: Maija Hurme

Frihetens korridor är smal, vägen mot en ny egendomsregim är bred och det världen mest av allt skulle behöva vore ett jubelår med förlåtelse för skulder. Jan-Otto Andersson har läst tre högaktuella och nytänkande böcker om nationalekonomi.

"Praktikens män, som tror sig vara opåverkade av intellektuella influenser, är i allmänhet slavar under någon avliden nationalekonom", är ett ofta citerat uttalande av John Maynard Keynes – 1900-talet...