Utvecklingen mot större frihet, jämlikhet och rättvisa är ingen naturlag

Vi behöver inte översittaraktiga fadersgestalter, men väl folkrörelser som kämpar för solidaritet och hållbar utveckling.

Paternalism innebär att makthavare ser sig som stränga, men välvilliga fäder, som vet vad som är bäst för folket. Traditionellt har maktens män sett sig som fadersgestalter i relation till kvinn...