"Frihandeln är inte längre en självklarhet"

Bild: Lehtikuva/Vesa Moilanen

Världshandelsorganisationen WTO:s brasilianske chef Roberto Azevedo inleder med ett lugnande budskap: protektionism har ännu inte tagit över frihandeln, inte ens nära på.

Den internationella handeln ser ingen tillväxt eftersom ekonomin inte heller gör det.

– Då vi börjar se ekonomisk tillväxt väntar vi oss att handeln också ser en tillväxt, säger Azevedo.

WTO:s ledning har ändå inte missat allt tal om att beskydda den inhemska produktionen och stänga gränserna. Hoten existerar, och de måste bekämpas målmedvetet.

– Man tog länge frihandeln för given utan att man någonsin förklarade varför den är viktig. Den tiden är nu förbi, påminde Azevedo under den Internationella Handelskammarens festseminarium.

Konstruerandet av ett nytt, positivt narrativ för frihandeln består till en stor del av att rätta missförstånd. Azevedo säger att ingen försvarar den "orättvisa handel" som Donald Trump sågar – själva meningen med ett system av internationell handel är att bekämpa sådana här fenomen. Frågan lyder: hur gör man det?

– Om man försöker göra det på ett ensidigt sätt utan att följa reglerna kommer någon annan helt enkelt att ge tillbaka med samma mått  – så låt oss bespara oss själva från handelskrig och återvända till det som fungerar, det vill säga globalt samarbete.

Handeln fel syndabock

Azevedo säger att den internationella handeln får skulden för många problem på allt för lätta grunder. Azevedo påpekar att den verkliga orsaken till att jobb försvinner ofta är någon annan, till exempel innovationer samt förbättrad produktivitet och teknologi

– Det är lätt att skylla på handeln då människor känner sig osäkra och jobben försvinner, säger Azevedo.

Men han betonar också att det inte tröstar någon som mist sitt jobb att förklaringen till det som hände är ekonomins och arbetslivets utveckling.

– En simpel lögn är mer effektiv än en komplicerad sanning – men det är ändå en lögn, påminner Azevedo.

Men han betonar att protektionism inte är den rätta metoden att möta förändringarna. Stängda gränser sänker förr eller senare konkurrenskraften och medborgarnas levnadsstandard också i länder med en stor hemmamarknad.

– Det är medborgarna som betalar räkningen och den fattigaste delen av befolkningen betalar mest, säger Azevedo.

För mindre länder, till exempel Finland, är det inget alternativ att stänga in sig.

– Den enda hållbara vägen för Finland är integrering med övriga världen, säger Azevedo.

Utbildning och skyddsnät

I stället för protektionism efterlyser Azevedo åtgärder för att hjälpa dem som har blivit arbetslösa samt sociala skyddsnät och möjligheter att omskola sig. Utbildningen av unga borde bättre förbereda studerandena för framtiden i stället för att leda dem till branscher som kommer att försvinna från arbetslivet.

– Det är billigare att stöda en person som har förlorat sitt jobb än att skydda en arbetsplats, påpekar Azevedo.

Flera av åtgärderna är nationella, men även internationellt samarbete behövs.

I den internationella handeln tycker Azevedo att det är viktigt att få med de små och medelstora företagen bättre än nu. Speciellt i många utvecklingsländer sysselsätter de här företagen många människor, men de kan inte utnyttja de möjligheter som handeln erbjuder. 

Kim Herold: ”Motorsängen hjälper mot snarkningarna”

Musikern Kim Herold, även känd från tv-programmet Selviytyjät, har märkt att en bra säng gör det lättare att återhämta sig och att den till och med förebygger idrottsskador. 4.11.2019 - 00.00

Mer läsning