Fridlysningen av Purunpää tog ett steg framåt – Konstsamfundet lämnade in ansökan till NTM-centralen

Markägaren Föreningen Konstsamfundet har godkänt en summa på 615 300 euro i statlig ersättning för permanent fridlysning av ett 187 hektar stort skogsområde på udden Purunpää i Kimitoön. Bild: Mikael Piippo/SPT

Föreningen Konstsamfundet har lämnat in en ansökan om att fridlysa 187 hektar skog på udden Purunpää i Kimitoön. Myndigheternas beslut kan dock dröja eftersom det statliga ersättningsbeloppet för fridlysningen är så stort.

En långdragen skärgårdsföljetong om fridlysningen av ett skogsområde på udden Purunpää i Kimitoön verkar så småningom lida mot sitt slut. Förra veckan lämnade Föreningen Konstsamfundet som äger skogen in en ansökan om en fridlysning till närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM-centralen) i Egentliga Finland.

Purunpää är en udde i Dragsfjärd i kommunen Kimitoön. Största delen av marken på udden ägs av Föreningen Konstsamfundet och hör till Söderlångvik gård.

Det finns flera olika nivåer av naturskydd i olika delar av Purunpääområdet. Markägarna har också låtit fälla skog i närheten av Purunpää.

Våren 2015 stötte Konstsamfundets avverkningar i trakten på motstånd. Konstsamfundet anklagades för att låta fälla skog utan att diskutera med naturskyddsorganisationer men enligt föreningen försökte man sig på en dialog innan man fattade avverkningsbeslutet.

I fjol meddelade Söderlångvik gård att man planerar att ansöka om statlig ersättning för en fridlysning av ett cirka 200 hektar stort skogsområde.

Förra veckan skickade Konstsamfundet en ansökan om en fridlysning av cirka 187 hektar mark på Purunpää till närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland.

I sin ansökan godkänner Konstsamfundet NTM-centralens offert på 615 300 euro i engångsersättning för permanent fridlysning av skogsområdet.

– Vi har redan länge velat freda delar av våra skogar för att göra den fredade andelen av våra ägor större. Purunpää passar bra för ändamålet eftersom det är ett vackert område, men också för att det finns mångsidig natur där, säger Mikael Jensen, förvaltare vid Söderlångvik gård som skogsområdet hör till.

Protester i skogen

För fyra år sedan var det annat ljud i skällan. Konstsamfundet lät avverka skog i närheten av Purunpää och i en intervju för Åbo Underrättelser ställde Jensen sig skeptisk till en fridlysning av udden.

Avverkningarna stötte på motstånd från naturskyddsorganisationer och demonstranter försökte störa skogsmaskinernas arbete.

– Då funderade vi på att freda små områden på olika håll och göra fredningen i långsam takt. Sedan dess har vi tänkt om och tycker att det finns ett mervärde i att freda ett så här stort enhetligt område, säger Jensen.

Krävande område för ekonomiskog

Att låta fridlysa Purunpää är ett naturligt val för Konstsamfundet också av den orsaken att ekonomiskogsbruk i det bergiga området är krävande, säger Siv Vesterlund-Karlsson, skogsansvarig vid Söderlångvik gård.

– Överlag är vårt mål vid Söderlångvik gård att bedriva ett så mångsidigt skogsbruk som möjligt, och då är fridlysning av skog för att främja arternas mångfald en naturlig del av verksamheten, säger Vesterlund-Karlsson.

Enligt en naturinventering från 2017 är särskilt fågellivet på Purunpää mångsidigt och värdefullt. Bland annat berguv, orre, tjäder, spillkråka och gråspett häckar på udden, och också fiskgjusen och havsörnen rör sig i området.

Enligt förvaltaren Mikael Jensen (till vänster) och skogsansvarig Siv Vesterlund-Karlsson vid Söderlångvik gård strävar gården efter att bedriva ett så mångsidigt skogsbruk som möjligt. Bild: Mikael Piippo/SPT

Ansökan gick vidare till ministeriet

Jensen och Vesterlund-Karlsson hoppas på ett fridlysningsbeslut från NTM-centralen redan denna vecka. Det är dock ytterst osannolikt att beslutet kommer så snabbt, säger överinspektör Antti Palmunen vid NTM-centralen i Egentliga Finland.

– Det tar i medeltal två till fyra månader för ett beslut att bli färdigt efter att vi tagit emot en ansökan om fridlysning, säger Palmunen.

För Purunpääs del förlängs processen av att det statliga ersättningsbeloppet för fridlysningen är så stort. NTM-centralen kan inte fatta beslut om ersättningsbelopp som överstiger 200 000 euro utan tillstånd från Miljöministeriet.

Vid Miljöministeriet säger miljörådet Päivi Gummerus-Rautiainen att hon fått ansökan vidarebefordrad från NTM-centralen för några dagar sedan men att hon ännu inte hunnit läsa den. Gummerus-Rautiainen uppskattar att Miljöministeriet fattar sitt beslut i ärendet senast i augusti.

Mikael Jensen, förvaltare vid Söderlångvik gård, anser inte att Föreningen Konstsamfundet har någon skyldighet att överlåta skogsområdet på udden Purunpää för fridlysning gratis. – Konstsamfundet ger understöd enligt sina ändamål. I skogsbruket försöker vi beakta ekonomin, miljön och sociala aspekter. Bild: Mikael Piippo/SPT

Siv Vesterlund-Karlsson är skogsansvarig vid Söderlångvik gård som ägs av Föreningen Konstsamfundet. Bild: Mikael Piippo/SPT

Vandringsled i framtiden?

Området som Konstsamfundet vill fridlysa är cirka 187 hektar stort och täcker merparten av udden Purunpääs västra och södra delar. Ett område med byggrätt och den delen av udden som Konstsamfundet inte äger fridlyses inte.

I sin ansökan har Konstsamfundet reserverat sig rätten att upprätta en vandringsled på Purunpää. Mikael Jensen hoppas att naturskyddsområdet kan vara ett komplement till gården Söderlångviks utbud för turister och andra besökare.

– Kanske man kan vandra där och sedan äta lunch i vårt kafé, tänker han högt.

Föreningen Konstsamfundet äger KSF Media som ger ut Hufvudstadsbladet och som är en delägare i Nyhetsbyrån SPT.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Så kan valet av lån påverka din ekonomi

Mer läsning