Frias och fälls efter Facebook-våldtäkt

Mannen filmade och direktsände en våldtäkt på Facebook. Nu frias han av Högsta domstolen från åtalet om underlåtenhet att avslöja brottet, men fälls för grovt förtal, meddelar Högsta domstolen i Sverige.

Sändningen på internet har inte haft ett sådant grundlagsskydd att åtalet för förtalsbrottet måste prövas i en särskild ordning, konstaterar domstolen.

– Domstolen uttalade att privatpersoner för sändningar på internet kan ha grundlagsskydd. Men det gäller inte ett rent spontanutflöde från en enskild sändare. Sändningen var i detta fall obestämd till format, inriktning och tid. Den rörde sig därför inte om ett skyddat program, skriver HD i ett pressmeddelande.

Våldtäkten ägde rum i en lägenhet i Uppsala i januari 2017 och kom till polisens kännedom genom att människor ringde och larmade om att övergreppet sändes live på Facebook.

Svea hovrätt dömde en 21-åring till två år och åtta månaders fängelse för våldtäkt och medhjälp till våldtäkt. En 18-årig man dömdes till fängelse i ett år och fyra månader. Den 24-åring som filmade våldtäkten dömdes till fängelse i åtta månader, för grovt förtal och underlåtenhet att avslöja våldtäkt. Samtliga överklagade domarna, men det var enbart 24-åringen som filmade övergreppen som fick prövningstillstånd av HD.

Läs också: Trio överklagar Facebook-våldtäkt

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46