Friare att studera på distans i gymnasiet

Då Studentexamensnämnden beslutat att sprida studentexamen på fler dagar än normalt ska det inte bli svårt att hålla distans under proven. Så här såg det ut under studentexamen i Lovisa år 2016. Bild: Oskar Skogberg

Coronaviruset ledde till att tusentals studenter vill ta om sina studentprov. Nu är proven delade på fler dagar än förut, vilket kan innebära distansundervisning för övriga studerande.

I grundskolorna kan distansundervisning nu användas i undantagsfall, men i gymnasierna har distansundervisning varit möjlig redan före coronapandemin. En del gymnasiekurser har även förut gått helt el...