Friad Auer kräver 2,5 miljoner euro

Bild: Roni Lehti

Anneli Auer satt fängslad i 611 dygn för mordet på sin make. I december 2015 friades hon från alla misstankar och ett år senare betalade staten henne en halv miljon euro för att hon suttit oskyldigt fängslad. Nu kräver hon en femfaldig summa.

Anneli Auer anlände på onsdagsmorgonen till tingsrätten i Åbo tillsammans med advokat Juha Manner, som försvarat henne i den nu tio år långa processen. Manner meddelade att Auer ger sina kommentarer först efter skadeståndsprocessen.

Domslutet väntas i början av nästa år.

Auer motiverar de höga ersättningskraven med att hon dels satt oskyldigt inspärrad, dels förlorade inkomster från sitt it-företag. Enligt Auer hade företaget just nått ett utvecklingsskede då framgången stod inför dörren.

Försvaret räknar med att hon förlorade cirka 700 000 euro på fem år.

Staten, hennes motpart, har också låtit utreda den kalkylerade förlusten och har kommit till att företaget inte alls var så framgångsrikt som Auer hävdar. Auer hade utvecklat en webbsida med bland annat knep och knåp avsedda för barnfamiljer.

Ersättningen på en halv miljon euro, som staten utbetalade i fjol, anses exceptionellt hög. Den motsvarar 800 euro för varje dygn hon suttit oskyldigt fängslad. Tidigare ersättningspraxis har normalt varit 100 euro per dygn. Den för Bodommorden friade Nils Gustafsson ersattes dock med 700 euro per dygn för den tid han hölls oskyldigt inlåst.

Auers make Jukka S. Lahti mördades i familjens hem i Ulfsby i Björneborg i december 2006. Auer häktades tre år senare som misstänkt för mordet.

Domsluten 2-2

Processen mot henne har varit farsartad för hon har dömts två gånger till livstids fängelse och friats två gånger. Först dömdes hon till livstid i tingsrätten år 2011 för att samma år frias i hovrätten. Högsta domstolen återförpassade ärendet till tingsrätten och samma process upprepades igen. Efter att hovrätten friat henne 2015 gav HD inte åklagaren rätt överklaga längre.

Auer har dock under mordprocessen dömts till över 7 år fängelse för grova sexuella övergrepp mot barn. Hon har suttit av domen och krävt att den hävs i efterskott. Högsta domstolen förkastade hennes krav i fjol.

Ersättningsprocessen kan fortsätta i flera år. Om parterna anmäler missnöje går ärendet till hovrätten och kanske ända upp till Högsta domstolen för att eventuellt landa i Europas människorättsdomstol. Då har det sannolikt redan förlöpt femton år sedan hennes make dödades – utan att gärningsmannen har gripits.

Trädgårdsstaden har kvar sin charm

På 1950-talet gjorde den moderna trädgårdsstaden Hagalund finländsk stadsplanering världsberömd. I dag är det både gammalt och nytt boende som får bostadsköpare att vända sina blickar hitåt. 3.9.2019 - 09.17

Mer läsning