Mari K. Niemi trappar ner på det politiska och satsar på idélabb

För den finländska publiken är Åbobördiga Mari K. Niemi kanske mest bekant som politisk kommentator och kolumnist. Nu har hon ett nytt uppdrag: ledare på Innolab i Vasa som ska förvandla forskning till nya innovationer och produkter.

Mari K Niemi har nyss kommit hem från en arbetsresa i Texas och håller på att få ordning i sin lägenhet i centrala Vasa. Efter flera år som gästande forskare vid olika universitet runtom i Europa är hon redo att ta itu med ett helt nytt projekt. Hon ska leda en ny enhet för forskare från hela världen. Tillsammans ska de utveckla innovationer som kan hjälpa företag, organisationer och samhället. Än så länge är det tyst i korridoren där hon jobbar.

– Är det inte fantastiskt! Jag nappade det här rummet så fort det blev ledigt, säger Niemi då hon hälsar välkommen med ett varmt leende, och pekar på sitt stora fönster med utsikt över vattnet.

Niemi har en bakgrund inom politik och kommunikation. Under intervjun ringer journalister och vill ha hennes åsikter om olika politiska händelser, men hon avböjer vänligt och förklarar att hon stänger politiklådan för att helhjärtat satsa på Innolab. Hittills har hennes arbete gått ut på att vara organisationens ansikte utåt. Hon reser runt, ger intervjuer, lobbar, söker samarbetspartner och tar reda på hurdana forskningsbehov som finns.

– Innolab ska vara den man kontaktar när man vill ha en lösning på ett problem. Vanligen tänker folk på företag när man talar om innovationer, men fältet kan vara bredare än så. Innolab kommer att kunna bidra med innovationer även inom till exempel politik, organisationer eller medier.

Söker forskare från hela världen

Just nu förbereds rekryteringen med målet att mellan fem och sju framstående forskare från hela världen ska ansluta sig till Innolab. Valet av forskare kommer i bästa fall att påverka universitetets verksamhet i flera årtionden framöver, och därför är det viktigt att välja rätt. Forskarna ska sinsemellan också kunna skapa synergieffekter genom sitt arbete.

– Nu är vi i ett skede där vi funderar på hurdana forskarprofiler vi söker. Hur ser man på framtiden ute i samhället, vart är vi på väg? Forskning tar lång tid, så det lär dröja ett tag innan vi har några konkreta resultat att presentera. Vi söker forskare som ska passa in i universitetets fokusområden, och som kan utgöra den plattform av innovationer, nätverk och mångsidighet som är vårt mål.

Fokusområdena kommer att följa universitetets strategi som fokuserar på ledarskap och förändring, energi, hållbar utveckling samt finansiering och ekonomiskt beslutsfattande. Även enskilda studerande inom till exempel förvaltning eller kommunikation kommer att kunna vara med i forskningen.

– Hur kan vi till exempel utveckla demokratin i länder där den inte fungerar så bra i dag? Hurdana metoder behövs, och var kan vi testa dem? Sådana frågor känns relevanta, och den typ av forskning som förbättrar livet för människor tilltalar mig. Det finns så mycket att forska i, och så många saker vi kan göra effektivare och bättre.

För att göra Innolabs mission konkretare berättar Niemi om ett exempel när forskning resulterat i en produkt: en soldriven lampa som används i slummen i till exempel Indien.

– Den alstrar energi från solen och hjälper barnen att läsa sina läxor på kvällarna i områden där hushållen saknar tillgång till elektricitet från stamnätet. Det här gör verkligen skillnad i samhället. Ofta kan forskarna tycka att de tampas med ett problem, medan de i själva verket sitter på lösningen, på något som kan bli en uppfinning som hjälper människor och gör en skillnad i samhället. Det är det här vi ska syssla med, säger Niemi och slänger upp sina ben på en stol.

Lämnar inte det offentliga

Hon talar inte gärna om sin egen bakgrund eller det personliga, helt enkelt eftersom det inte är särskilt relevant.

– Min uppgift här blir allt från att vara den som släcker lamporna på kvällen, till att vara den som ansvarar för visionerna och för att skapa en bra organisationskultur. Just nu, innan vi anställt några forskare, är det jag som personifierar Innolab. Satsningen har fått ett fantastiskt mottagande och jag har ett enormt stöd av universitetets ledning och en bra dialog med både personal och studerande. Jag känner att jag är engagerad, nyfiken och intresserad av människor och av det som händer i världen. Nu har jag en möjlighet att flytta över min erfarenhet till innovationernas värld i samarbete med universitetet.

Det blir knappast någon tid över för egen forskning, men hon kommer att fortsätta skriva, och har en ny bok om populism inom journalistiken som ges ut i maj. Niemi kommer också att synas på till exempel partimöten och på det samhälleliga diskussionsevenemanget Finlandsarenan i sommar.

Om fem år då, vad har Innolab åstadkommit då?

– Det är svårt att säga vilka idéer som kommer att födas, men vi kommer att stärka forskningen. Vem vet, kanske producerar vi den första professorn inom något helt nytt ämne.

Mari K. Niemi

Född 1974 i Åbo. Jobbar sedan januari 2018 som ledare för Innolab vid Vasa universitet.

Doktor i statsvetenskap, politisk forskare. Disputerade för doktorsgraden 2014 vid Åbo universitet med ämnet politisk historia.

Har varit gästande forskare vid universitetet i Göteborg två månader i början av 2017, universitetet i Valencia april- december 2017 och vid Strathclyde universitet i Glasgow, Skottland 2013-2016.

Hennes specialområden är politiskt ledarskap och politisk kommunikation, valkampanjer och kampanjhistoria, vetenskapskommunikation och politisk populism.

Tidigare radiokolumnist på Yle radio 1, kolumnist i Turun Sanomat och bloggare på Suomen Kuvalehti. Driver nu den egna bloggen InnoBabble.

Internationell föreläsare och politisk kommentator både nationellt och internationellt.

Fick 2015 utnämningen "årets forskargärning"

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03