Tid framför skärmen oroar föräldrar

Det kan vara bra att ha klara regler som bestämmer när, och hur mycket man får surfa varje dag. Ett knep är att helt enkelt ställa undan pekplattor och datorer i ett annat rum då skärmtiden är över, och att inte ha telefonen med sig i sovrummet så att man inte frestas att kolla sina appar under natten.Bild: Mehiläinen

En tredjedel av de finländska föräldrarna är oroade över hur mycket tid deras barn tillbringar framför skärmen.

Det visar en undersökning som Mehiläinen låtit göra. Enligt den är 27 procent av de finländska föräldrarna oroade över de hälsorisker som en stor användning av tv, pekplatta eller dator för med sig.

För föräldrar med småbarn är omkring 14 procent oroade över att barnen använder sociala medier för mycket. Ju äldre barnen blir, desto mer oroade blir föräldrarna. Av dem som har barn i grundskolans årskurs 1–6 och tonåriga barn oroar sig drygt 30 procent för hur mycket tid deras barn ägnar åt sociala medier.

Enligt undersökningen finns det orsak att oroa sig, eftersom tid framför en dataskärm eller en tv har påvisade negativa följder.

– Speciellt för små barn är det här en hälsorisk. När man sitter mer än två timmar i dygnet framför skärmen är det lätt att andra saker, som att röra på sig, blir lidande, säger Maria Enlund-Cerullo, barnläkare på Mehiläinen, i ett pressmeddelande.

Mycket tid framför skärmen kan också resultera i försämrad sömnkvalitet.

– Ett barn borde alltid vara utan skärmtid minst en timme innan det går och lägger sig för natten. Sömnkvaliteten försämras då man tittar på tv sent på kvällen, och det blåa skenet från datorer eller pekplattor försämrar produktionen av melatonin. Ett barn som surfar mycket kan också lätt utveckla ett beroende vilket påverkar intresset för andra saker i livet.

Vuxna är förebilder

Undersökningen visade att omkring 20 procent av alla vuxna upplevde det som svårt att motivera barnen att leva sunt. Här är det de vuxnas exempel som kan vara avgörande, och det lönar sig alltid att diskutera öppet med barn om hurdana vanor man ska ha, säger Enlund-Cerullo. Därför lönar det sig också att vara uppmärksam på hurdana tjänster barnet använder och hur mycket tid barnet ägnar åt tv:n eller skärmen.

– Man kan minska på skärmtiden genom att planera in gemensam tid då alla i familjen verkligen är närvarande. Också klara regler som bestämmer när och hur mycket man får surfa varje dag är bra att ha. Ett bra knep är att helt enkelt ställa undan pekplattor och datorer i ett annat rum när skärmtiden är över, och att inte ha telefonen med sig i sovrummet. Då frestas man inte att kolla sina appar under natten, säger Enlund-Cerullo.

Undersökningen utfördes av Taloustutkimus under oktober-november i fjol. Totalt svarade 1 081 personer med barn i åldrarna 0-17 på enkäten.

Hur du hittar det bästa lånet för dig

Den som någonsin har tecknat ett lån är förmodligen plågsamt medveten om hur svårt det kan tyckas vara att hitta rätt lån. Vad är det då som avgör om ett lån är bra eller inte? 17.9.2018 - 00.00