Fredsexpert hoppas på bättring nu: "Två procent av världens freds- och säkerhetspengar viks för kvinnor och fred"

Nadia Murad, som överlevt slaveri hos Islamska staten, tilldelades EU-parlamentets Sacharov-pris 2016 och har bidragit till att skildra och vittna om fenomenet sexuellt våld i krig och konflikter. Bild: Lehtikuva-AFP/Frederick Florin

Fredspriset spelar en viktig roll för att uppmärksamma sexuellt våld i konflikter, och hur mycket som behöver göras, säger Maria Ristimäki, expert vid CMI inom projektet kvinnor och fred.

– Det är av betydelse att den här frågan får mer synlighet, säger Maria Ristimäki, expert vid CMI inom projektet kvinnor och fred. Ristimäki är också bloggare vid den utrikespolitiska bloggen Ulkopolitist.

Kampen för dem som utsätts för sexuellt våld i konflikter är ofta något som skett på aktivistnivå och bland medborgarorganisationer. Också fredspristagarna Denis Mukwege och Nadia Murad är exempel på enskilda aktivister. Sådana behövs alltid, men kan arbetet lyftas till en ny nivå?

– Ja, det är ju inte så här det ska vara, och därför ligger kvinnor och fred också på FN:s agenda, där en kärnfråga är att förhindra det här våldet. Där är staterna, de som har arméer, centrala.

Våldet utövas dessvärre inte bara av stater utan av grupperingar, gerillor, rebellgrupper, terrorgrupper. Den utbredda problematiken kring sexuellt våld har också kommit brännande nära FN under de år som sexuella brott bland fredsbevarare utretts.

Maria Ristimäki ser det i större perspektiv som något som fortsätter på den uppmärksamhet Metoo har fått.

Men det behövs också konkreti, anser hon.

– Just nu är det bara omkring två procent av de resurser som läggs på fredsarbete och säkerhet som viks för arbete med kvinnor och män. Det behöver vara en större andel som öronmärks för det, säger Ristimäki och understryker at det handlar om att se på både kvinnors och mäns ställning, inte bara kvinnors.

Bland offren för sexuellt våld finns inte bara kvinnor.

– För de män som utsätts är det ännu svårare att få rättvisa, och ännu högre tröskel att göra sig hörd.

Ett annat utbrett problem är att det är mycket sällan som de skyldiga ställs inför rätta, säger hon.

Ur CMI:s synvinkel är fredsmäklandet det centrala redskapet där man också kan angripa problemet genom at behandla det i fredsavtal.

– Om man ser på alla de fredsavtal som gjorts i världen under de senaste 30 åren är det bara i fem procent som sexuellt våld tas upp, säger Ristimäki.

Ett​ ​hem​ ​med​ ​historia,​ ​och​ ​en​ ​önskan​ ​att​ ​bevara​ ​det​ ​gamla

Många drömmer om ett hem med en lång historia och spännande anekdoter, men för Michaela Borup och Mathias Furuhjelm är det verklighet. 2.4.2020 - 00.00

Mer läsning