Fredriksbergs verkstadsområde kan få tvåspråkigt dagis

Bild: Helsingfors stad

Helsingfors stad utreder möjligheterna att placera ett nytt daghem i den byggnad som uppförs på Maskinverkstadsgränden på Fredriksbergs gamla verkstadsområde.

Bruno Granholms plats intill ska enligt planerna fungera som lekplats för daghemmet. Kvällar och veckoslut är lekplatsen öppen för allmänheten.

I dag fungerar platsen tillfälligt som parkeringsplats. I generalplanen och gatuplanen är området planerat som aktivitetstorg.

Enligt Fostrans- och utbildningsnämnden skulle daghemmet, som enligt planerna blir tvåspråkigt, erbjuda plats för 150 barn på adressen Maskinverkstadsgatan 3.

Yrkesexamen från Prakticum öppnar många dörrar

Studier vid Yrkesinstitutet Prakticum ger nycklar till arbetslivet. Samtidigt kan det också vara en smidig inkörsport till fortsatta studier vid en yrkeshögskola. 4.12.2019 - 00.00

Mer läsning