"Fredrika Runebergs liv som nationalskaldshustru var ett öde värre än döden"

Bild: Wilfred Hildonen

Fredrika Runeberg levde under en tid där kvinnor förväntades sy och vårda framför att läsa och skriva. Som sexbarnsmor, fru och stundvis tårtbagare åt landets nationalskald, var tiden knapp för självförverkligande. Trots motvind producerade Fredrika text från barnsben till graven. 

Den 2 september 1807 kom Fredrika Runeberg (f. Tengström) till världen. Som treåring flyttade hon från Jakobstad till Åbo, där barndomsåren utspelade sig i det gamla Klosterkvarteret vid Aura å. Uppvä...