Frånskilda föräldrar ska kunna vara jämlika

Bild: HBL

I skilsmässosituationer ska barn höras och familjen stödjas för att hitta en lösning som lämpar sig för dem.

I dag firas Barnkonventionens dag. För tillfället förbereds en förnyad lag om vårdnad om barn och umgängesrätt i Finland. Lagen borde utgå ifrån barnets bästa och möjliggöra jämlikhet mellan frånskilda föräldrar.

Statistiken talar för sig – hälften av alla äktenskap i dagens läge slutar i skilsmässa. Det är inte frågan om marginella siffror: på en årsnivå berörs 30 000 barn.

Den nuvarande lagen om vårdnad om barn och umgängesrätt stiftades på 1970-talet och kräver en tidsenlig uppdatering. Syftet med den förnyade lagen är att stärka barnets ställning i skilsmässofamiljer och minska på konflikter mellan frånskilda föräldrar.

Med tanke på barnets bästa är det oerhört viktigt att skilsmässofamiljer stöttas på bästa tänkbara sätt. I skilsmässosituationer ska barn höras och familjen stödjas för att hitta en lösning som lämpar sig för dem. Den förnyade lagen om vårdnad och umgängesrätt ska stödja familjen i den nya livssituationen och möjliggöra ett jämlikt föräldraskap.

Enligt de uppgifter som vi har finns det både utmaningar och direkta brister i det nya lagförslaget, men också förbättringar. En klar brist är att lagen inte beaktar det faktum att termerna som för tillfället används (när- och umgängesförälder, jämför med finskans lähi- ja etävanhempi) värderar föräldraskapet och sätter föräldrarna i en ojämlik position.

Den nuvarande lagstiftningen ställer föräldrar med gemensam vårdnad mot varandra direkt då den nya familjekonstellationen börjar söka sin form. Den ena skattas som närförälder och den andra är en förälder som barnet umgås med, trots att föräldraskapet är delat jämnt. Inom Barnavårdsföreningen har vi jobbat med skilsmässofamiljer redan länge och i vårt arbete ser vi att det här konstlade maktförhållandet ger upphov till konflikter. Termerna när- och umgängesförälder borde därför slopas i såväl talspråk som lagstiftning.

Det finns inte en modell som skulle passa alla familjer. Den förnyade lagen bör därför också beakta att varje familj är olika och stödja familjer att hitta en lösning som passar dem. Förnyelsen av lagen kan innebära förbättringar. Barnet kunde vara skrivet hos båda föräldrarna och ha två adresser. Om föräldrarna så vill borde lagen tillåta att barnbidraget kunde delas jämnt. Det här är möjligt i Sverige, varför inte göra det möjligt hos oss?

Under hösten uppmanar Barnavårdsföreningen genom den tvåspråkiga Se mig!-kampanjen vuxna att lägga märke till barnet vid alla separationer, men framför allt i svåra fall med långt utdragna gräl.

Ett fungerande föräldraskap är en nyckel till en trygg barndom. Därför bör samhälleliga strukturer stödja ett gemensamt föräldraskap – också efter en skilsmässa.

Pia Sundell verksamhetsledare, Barnavårdsföreningen i Finland

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Närvårdare Pia Lemberg studerar vidare på läroavtal: ”Vård i livets slutskede ligger nära mitt hjärta”

Mer läsning