Frånskilda föräldrar ska kunna vara jämlika

Bild: HBL

I skilsmässosituationer ska barn höras och familjen stödjas för att hitta en lösning som lämpar sig för dem.