Franska författare bildar front mot konsumtionssamhället

Franska filosofer, författare och sociologer bildar nu gemensam front mot regeringspolitiken. Macron har svikit sina löften, säger de.

Coronaviruset tvingade den franske presidenten Emmanuel Macron att annullera andra omgången av kommunalvalet som skulle ha hållits den 22 mars. Vid första omgången blev resultaten för Macrons parti LR...