Fransk domstol stoppade igen avvisning till Finland

Förvaltningsdomstolen i franska Lyon har i mars beslutat stoppa en återsändning av en afghansk familj till Finland.

Motiveringen är att familjen i så fall riskerar avvisas till Kabul. Beslutet refereras på den europeiska asyldatabasen EDAL.

Familjen har tidigare sökt asyl i Finland och fått avslag i alla instanser. Efter det har familjen lämnat in en ny ansökan i Frankrike, varpå den enligt ett myndighetsbeslut skulle skickas tillbaka till Finland i enlighet med Dublinkonventionen. Enligt Dublinkonventionen ska en asylansökan behandlas i det EU-land där den asylsökande först registreras.

Förvaltningsdomstolen i Lyon anser ändå att säkerhetsläget i Kabul är sådant att familjen inte kan skickas tillbaka till Finland, eftersom familjen då riskerar avvisning till Kabul. Finland avvisar regelbundet afghaner tillbaka till hemlandet.

HBL berättade i januari om ett liknande fall där en fransk domstol stoppade en återsändning av en irakier till Finland.

Helsingin Sanomat var först med nyheten.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03