Fransk domstol stoppade igen avvisning till Finland

Förvaltningsdomstolen i franska Lyon har i mars beslutat stoppa en återsändning av en afghansk familj till Finland.

Motiveringen är att familjen i så fall riskerar avvisas till Kabul. Beslutet refereras på den europeiska asyldatabasen EDAL.

Familjen har tidigare sökt asyl i Finland och fått avslag i alla instanser. Efter det har familjen lämnat in en ny ansökan i Frankrike, varpå den enligt ett myndighetsbeslut skulle skickas tillbaka till Finland i enlighet med Dublinkonventionen. Enligt Dublinkonventionen ska en asylansökan behandlas i det EU-land där den asylsökande först registreras.

Förvaltningsdomstolen i Lyon anser ändå att säkerhetsläget i Kabul är sådant att familjen inte kan skickas tillbaka till Finland, eftersom familjen då riskerar avvisning till Kabul. Finland avvisar regelbundet afghaner tillbaka till hemlandet.

HBL berättade i januari om ett liknande fall där en fransk domstol stoppade en återsändning av en irakier till Finland.

Helsingin Sanomat var först med nyheten.

Hur du hittar det bästa lånet för dig

Den som någonsin har tecknat ett lån är förmodligen plågsamt medveten om hur svårt det kan tyckas vara att hitta rätt lån. Vad är det då som avgör om ett lån är bra eller inte? 17.9.2018 - 00.00