Frankrikeresenärer uppmanas vara försiktiga

Bild: Sanna Karlsson

Enligt utrikesministeriet bör den som reser till Frankrike iaktta särskild försiktighet på grund av terrorhoten.

I det nya resemeddelandet hänvisar ministeriet till att Frankrike på grund av terrorhotet upprätthåller högsta beredskapsnivå i Parisregionen och regionen Alpes Maritimes (Nice).

I resten av landet upprätthålls skärpt beredskapsnivå.

Det råder undantagstillstånd i Frankrike till och med den 15 juli 2017. I praktiken innebär det bland annat att polisen kan stanna folk på gatan och be dem bestyrka sin identitet.

Resenärer uppmanas alltid ha giltigt resedokument med sig under resan.

Aktia Aktiecertifikat Renare Europa ger tidsenlig diversitet åt placeringsportföljen

Mer läsning