Får Yle kommentera beslutet? "En tolkningsfråga" om det bryter mot ONM

Elina Grundström. Bild: Heikki Saukkomaa

Både Yles vd och chefredaktör har kommenterat Opinionsnämndens fällande beslut, vilket inte är kutym. Men enligt ONM:s ordförande Elina Grundström finns det tolkningsmån om de bryter mot reglerna.

"Fällande beslut ska publiceras utan dröjsmål och utan direkta kommentarer" – så står det i paragraf 4 i Opinionsnämndens basavtal, som de massmedier som följer nämndens etiska regler förbinder sig till.

Många är de chefredaktörer som fogat sig till linjen och publicerat sina fällande beslut utan att muttra eller kommentera offentligt.

Efter Opinionsnämndens beslut på torsdagen, där Yle bedömdes ha gett vika för påtryckningar av statsministern, gav Yles vd Lauri Kivinen ett uttalande där han konstaterade att ONM:s tolkning "inte motsvarar Yles uppfattning". Chefredaktör Atte Jääskeläinen sade i en intervju för Yle att ha tycker beslutet är "hårt".

Kommentarer finns också i andra massmedier. Helsingin Sanomat skriver att "Jääskeläinen konstaterar att han är av annan åsikt än ONM och säger till HS att han vet "bäst själv vad som påverkat de egna handlingarna"."

– Opinionsnämnden kan ge en anmärkning om man i anslutning till publiceringen av det fällande beslutet har kopplat en egen kommentar, säger Opinionsnämndens ordförande Elina Grundström.

I det här fallet har hon inte ännu studerat kommentarerna noggrannare, men bedömer att det är en tolkningsfråga.

– Det finns inte ett entydigt svar, säger Grundström.

Hon säger att man kan tolka det så, att det inte motsvarar paragrafens bokstav, men å andra sidan har det varit ett exceptionellt fall av samhälleligt intresse där en kommentar fyller publikens efterfrågan och behov.

– I det här fallet kan en diskussion vara befogad.

Atte Jääskeläinen uttalar sig mer försiktigt i en senare kommentar för FNB, där han säger:

– Det är ett farligt läge att ge ett uttalande där jag skulle förringa ONM:s beslut.

Artikeln är uppdaterad med Jääskeläinens kommentar till FNB kl. 19.30.

Aktia Aktiecertifikat Renare Europa ger tidsenlig diversitet åt placeringsportföljen

Mer läsning