Från utmaning till utmaning

Gustav Björkstrand föddes i en småbrukarfamilj i Karlebytrakten, men gjorde en veritabel klassresa, som han berättar om i självbiografin På avstånd ser man klarare. Bild: Nicklas Storbjörk

I offentligheten blev Gustav Björkstrand mest känd som ”prästfan” som tog strid mot Teaterhögskolans professor Jouko Turkka och hans anarkistiska undervisningsmetoder. Men han har hunnit med mycket annat också, inom kyrka, politik, förvaltning, undervisning och forskning.

"Jag hoppas att det jag berättar skall ge läsaren en något klarare bild av det som utspelades under senare delen av 1900-talet och i början av det nya seklet i kyrka och samhälle inom de områden där j...