Från slavhandeln till tobaks- och fossilindustrin – samma argument återanvänds

Skadeverkningarna av blyad bensin, tobak och koldioxidutsläpp var kända i många decennier innan det blev aktuellt med begränsningar. Icke desto mindre beskrev industrierna gladeligen den blyade bensinen som "en Guds gåva” och koldioxiden som ägnad att skapa ett behagligt klimat.

Medan drygt elva miljoner hektar skog brann i Australien senaste vinter förbjöd landets federala regering myndigheterna att så mycket som antyda att katastrofen kunde ha med koldioxidutsläpp och klima...