Från rysare till ritual – tre centraleuropeiska nutidskoreografier vid Nationalbaletten

En riktig rysare är Jeroen Verbruggens Sciamachy på Nationalbaletten. Fr.v. Kailey Kaba, Maria Tamminen, Lucie Rákosníková och Cauê Frias. Bild: Sakari Viika/Pressbild

Något för envar bjuds det på vid Nationalbalettens senaste treverksafton. Varför man väljer mästarkoreografen Jiří Kyliáns tidiga verk när den senare repertoaren har ännu mer substans och slagkraft kan man fråga sig, skriver Jan-Peter Kaiku.

Treverksaftnar sammansatta på olika sätt är något balettensemblerna världen över odlar för att experimentera, visa på bredd, utmana dansare eller publik, bredda publik och så vidare. Principerna för s...