Från pandemins fantasiland

Snickarbyn, Planterarslätten, Djurfarmen, Soliga Dalen och Kosmiska Fabriken representerar nödvändiga aspekter för mänskligt eller annat avancerat liv. Konstvetaren Pontus Kyander har läst en filosofisk bok om fantasins möjligheter – och begränsningar.

Hur vore det att leva i en värld med fyra dimensioner? Eller fem, sex, sju? Och hur skulle en värld av bara två dimensioner te sig (platt, som en serieteckning) – eller bara en enda dimension (som en...