Från ord till handling i klimatfrågan

Investeringar i energiproduktion som baserar sig på fossila bränslen håller på att bli allt mer riskabla även ur ett ekonomiskt perspektiv.

Klimatförändringen hotar våra mat- och vattentillgångar, förstör infrastruktur och förorsakar betydande utmaningar för framgång och välstånd. Vetenskaplig forskning visar att den effektivaste me...