Från och med tisdag kan man skriva under medborgarinitiativet Samtycke2018

Bild: Lehtikuva/Vesa Moilanen

Kampanjen Samtycke2018 strävar efter att strafflagen ska omdefinieras så att våldtäkt innebär brist på samtycke i stället för använt våld eller hot om våld. Medborgarinitiativet öppnas för underskrifter den femte juni.

Förra veckan blev Sverige det tionde landet i Europa som definierar våldtäkt som brist på samtycke, då riksmötet stadfäste samtyckeslagen. Snart har Finland en möjlighet att följa i Sveriges fotspår, eftersom det på tisdagen öppnas ett medborgarinitiativ som föreslår att våldtäkt ska definieras som brist på samtycke i stället för använt våld eller hot om våld.

– Finland måste följa Sveriges exempel och ändra strafflagens definition av våldtäkt. För tillfället motsvarar lagen inte vårt allmänna rättsmedvetande, säger Hanna-Marilla Zidan, ordförande för föreningen Seksuaalinen itsemääräämisoikeus ry (Sexuell självbestämmanderätt) i ett pressmeddelande.

Målet med Samtycke2018 är att den finländska strafflagen ska respektera varje individs sexuella självbestämmanderätt. Kampanjen är en del av ett bredare fenomen. I februari lämnade kvinnonätverket i riksdagen en lagmotion om samtyckelag och i mars meddelade justitieminister Antti Häkkänen (Saml) att modellen kommer att utredas.

– En modell som grundar sig på samtycke skulle klargöra att gärningsmannen alltid bär ansvaret i våldtäkt. Detta skulle sänka tröskeln för våldtäktsanmälan och förbättra rättssäkerheten, säger Iiris Suomela, vice ordförande för Seksuaalinen itsemääräämisoikeus ry.

Kampanjen stöds av Amnesty Internationals Finlandssektion, den feministiska tankesmedjan Hattu, Förbundet för Mänskliga Rättigheter, Hivpoint, Kvinnosaksförbundet Unionen, föreningen Monika-Naiset, Kvinnoorganisationernas Centralförbund, Kvinnolinjen i Finland, kampanjen #dammenbrister, Regnbågsankan samt opinionsbildare från olika delar av det politiska fältet.

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46