Från inre magi mot det yttre

Med sina bilder av glas har Susanne Gottberg tagit ett steg mot det fysiskt konkreta och alldagliga, skriver Leena Kuumola. Susanne Gottberg, Sinä?, 2018, träfärgpenna på trä, 34 x 26 cm. Bild: Jussi Tiainen

Det fysiskt konkreta och alldagliga dominerar Susanne Gottbergs utställning på Helsingfors Konsthall. HBL:s recensent saknar den magi hon tidigare gett prov på med hjälp av det svårdefinierade och ogripbara.

Stillsam observation och begrundan har under tre årtionden utgjort grunden för Susanne Gottbergs känsliga måleri. Hon har gjort sig känd för avskalade bildbetraktelser där rum, såväl i fysisk som själ...