Från hovlivets lyster till onådens avgrundsgap – Carina Burman ger liv åt Bellmans väninna, kvick och munter men också tragisk

För några år sedan utkom Carina Burmans störa Bellman-biografi, nu har hon gett en av Bellmans kvinnliga vänner en livfull fiktiv gestalt. Bild: Cata Portin

Carina Burman har skrivit en lärd roman som är lätt och elegant, med högt näringsvärde och många nyanser.

För mindre än två år sedan utkom Carina Burmans stora biografi över Carl Michael Bellman, Bellman. Biografin. En av Bellmans fina egenskaper var att han synbarligen hade förmågan att vara vän också me...