Från byråkratidjungel till basinkomst

Trots att alla säger att man vill minska på inkomstfällor har regeringen genom att skära ner i grundtryggheten ökat dem.

Jag får hundratals e-postmeddelanden om olika saker varje dag. Många av dem är mejl där folk skriver om sina åsikter i olika frågor, men en betydande del av dem handlar om vårt socialskyddssystem. Folk hör av sig för att fråga om hjälp och råd i olika situationer, och framför allt för att berätta om hur vår lagstiftning tar sig uttryck i låginkomsttagarnas vardag. Det är verkligen bedrövliga historier, som gjort mig allt mer övertygad om att vi verkligen måste göra stora förändringar i den sociala tryggheten – snabbt.

Problemet med den finländska sociala tryggheten är att det är uppbyggt för en föråldrad arbetsmarknadsmodell. Utgångsläget är fortfarande att man antingen är helt arbetslös eller helt sysselsatt, att man är antingen arbetstagare eller företagare på full tid. Men världen och arbetsmarknaden bygger inte på så klara kategorier. Allt fler jobbar parallellt som arbetstagare och frilansar, många tar gärna emot kortare jobb och uppdrag. Och i alla dessa fall blir det problem med den sociala tryggheten.

Jag fick ett mejl av en kvinna som via sin blogg sålt örhängen hon gjort själv. Hon blev av med sitt arbetslöshetsbidrag helt och hållet för en period, i och med att man vill utreda om hon haft företagsverksamhet under hela den tid hon haft sin blogg. En man som sålt träplektrum han gjort för hand medan han var arbetslös tvingades betala tillbaka arbetslöshetsersättning. Man ansåg att han inte varit tillgänglig för arbetsmarknaden då han använt sin tid för företagsverksamhet.

För att inte tala om alla de mejl jag fått som handlar om ett regelverk så komplicerat att ingen känner till det. Byråkratin leder till att folk får karens och mister rätten till arbetslöshetsersättning, ofta utan att veta att man kommer att få en sanktion. Den finländska sociala tryggheten är ett lapptäcke av olika förmåner, för tillfället handhar Folkpensionsanstalten 94 olika sociala förmåner, alla med sitt eget regelverk. Lapptäcket har lett till att allt fler faller igenom i gliporna, samtidigt som de nedskärningar som gjorts i den sociala tryggheten har lett till att beroendet av utkomststödet ökat.

Trots att alla säger att man vill minska på inkomstfällor har regeringen genom att skära ner i grundtryggheten ökat dem. Den otillräckliga nivån på de förmåner som borde fungera som låginkomsttagarnas grundtrygghet leder till att allt fler tvingas kompensera sina låga inkomster genom att lyfta utkomststöd. När regeringen skurit ner i bostadsbidraget och arbetslöshetsskyddet har det bara ökat låginkomsttagarnas beroende av utkomststödet, som ekonomer beskriver som den värsta fattigdoms- och inkomstfällan.

Reformen av socialskyddssystemet är en av de viktigaste uppgifterna för nästa valperiod. Målsättningen bör vara en reform, som minskar byråkratifällorna, förbättrar nivån på grundtryggheten och som bättre svarar på den verklighet som nu råder på arbetsmarknaden. Den modell som bäst uppfyller dessa krav är basinkomsten.

Li Andersson är undervisningsminister, partiordförande för Vänsterförbundet, riksdagsledamot och stadsfullmäktigeledamot i Åbo

Bli kock i Axxell

Svenskfinlands kändaste kock, Micke Björklund, har trätt in som mentor och mecenat för Axxells kockutbildning i Karis, för kockutbildningens framtid och Finlands matkultur. 8.10.2019 - 11.40

Mer läsning