Från Britten till Bridge

Energiska. Mellersta Österbottens kammarorkester spelar med raffinerad klang. Bild: Ulla Nikula

Sakari Oramos förkärlek för brittisk musik är uppenbar på Mellersta Österbottens kammarorkesters senaste platta.

STRÅKORKESTER

Mellersta Österbottens kammarorkester

Favourite English Strings. Musik av Britten, Elgar, Finzi och Bridge. Dirigent Sakari Oramo. (Alba)

Sakari Oramos förkärlek för engelsk musik, och då inte minst Elgar, har dokumenterats på flera skivor och den nya Albautgåvan med Mellersta Österbottens kammarorkester fortsätter på ett logiskt sätt denna trend.

Oramo har här samlat några populära engelska stråkorkesterverk från sent 1800- och tidigt 1900-tal och den röda tråden utgörs av konstellationen Benjamin Britten och Frank Bridge (1879–1941). Brittens hommage till sin avhållne lärare, Variations on a Theme of Frank Bridge (1937), är ett av hans populäraste tidiga verk, där hans stilistiskt träffsäkra parodieringsförmåga firar triumfer.

Temat är hämtat från den andra av Bridges Tre idyller för stråkkvartett (1906) – som självfallet borde ha placerats allra först på skivan – som här hörs i en version för stråkorkester. Skivans andra Bridgeverk, det tio år senare skrivna Two Old English Songs, är nog så charmigt men Bridgebilden blir i och med att hans harmoniskt mer avancerade senare tonspråk lyser med sin frånvaro rätt ensidig.

Den hos oss alltför sällan spelade Gerald Finzis (1901–56) melodiskt fagra Romans (1928) är genuint hjärtevärmande men föga karakteristisk för sin upphovsman, medan Edward Elgars tidiga Serenad för stråkar fortfarande känns lika fräsch som den måtte ha gjort när det begav sig.

Oramo lockar en stundtals förvånansvärt raffinerad klang ur sin ensemble, som även kommer åt att ta ut de uttrycksmässiga svängarna med besked i Brittenvariationerna. Durationen om knappa 58 minuter är dock onödigt kort och exempelvis Gustav Holsts St. Paul's Suite hade suttit fint i sammanhanget.

Mats Liljeroos Musikkritiker

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning