Folkhälsan är en mångsidig organisation som hjälper, stöder, utbildar, forskar, vårdar och finns till i livets alla skeden, och redan från ett tidigt skede har utbildning varit en viktig del av verksamheten.

– Redan på 1920-talet ordnades hälsosysterkurser. De var tillfälliga påbyggnadskurser och utbildningsverksamheten tog verklig fart då man 1933 började utbilda barnvårdare vid Barna­vårdsinstitutet, berättar historikern och filosofie doktorn Julia Dahlberg.

I samband med internatskolan för dem som studerande barnavård på Topeliusgatan i Helsingfors fungerade ett barnhem samt en prematuravdelning, vilket på den tiden inte hörde till vanligheterna.

– Under krigstiden var barnhemmet och utbildningen evakuerat och fungerade en tid i Lojo, sedan i Malax. Folkhälsans barnvårdare följde med många krigsbarn då de åkte över till Sverige eller Danmark.

Under åren var Folkhälsan aktiv inom utbildning också på annat håll – bland annat tog man 1969 över hemsysterskolan i Hindhår. Vid sidan av yrkesutbildningen har organisationen även länge satsat på kortare tilläggsutbildningar inom hälsa och välmående.

Enligt Folkhälsans vd Georg Henrik Wrede är de olika fortbildningarna en av de stora kontaktytorna Folkhälsan har i Svenskfinland. (Foto: Hannes Victorzon) Bild: Privat

I dag associerar många Folkhälsans utbildning till idrottsinstituten Norrvalla och Solvalla, men det finns också flera andra delar.

– Forskningsenheten är en viktig del, där vi de facto jobbar med utbildning på tredje stadiet. Folkhälsan är dessutom den största enskilda ägaren av Prakticum, som erbjuder yrkesutbildning på andra stadiet. Genom yrkesutbildning kan vi ge ungdomar en väg framåt, men även säkra tillgången till yrkesutbildad personal som kan svenska, både inom vården och inom andra branscher, säger Georg Henrik Wrede, verkställande direktör för Samfundet Folkhälsan.

På senare tid har den utvidgade läroplikten varit ett aktuellt ämne. Wrede tror den kan ha betydelse för de stödande funktionerna så som ungdoms- och arbetsverkstäderna Resurscentret Föregångarna i Vasa och Sveps i Helsingfors.

– Stödenheternas roll kan komma att bli större. Vi finns där för att stöda och hjälpa ungdomar att komma vidare.

Idrottsinstituten Norrvalla och Solvalla erbjuder i dag yrkesutbildning, men också mångsidiga kortare kurser. Även på andra håll ordnar Folkhälsan olika typer av kurser och fortbildning.

– Få tänker kanske på det, men de olika fortbildningarna är en av de stora kontaktytorna vi har i Svenskfinland. Genom dessa möter vi olika typer av personal, så som lärare. Kompetensbyggandet är en viktig bit inom den utbildning vi erbjuder.

Annika Sjöblom