Framtidens textilfabrik byggs i Pemar

Företagaren Oskar Engblom vill revolutionera textilbranschen. – Världen är redan full av lite använda kläder. Vi kan inte hela tiden fortsätta producera nya material, vi måste återvinna de textilier som redan finns, säger han. Bild: Rester

Vi producerar 100 miljoner kilo textilavfall i Finland varje år. Det är mycket. För närvarande bränns största delen av de gamla tygerna upp och med dem går en massa material och resurser upp i rök. Nu byggs en helt ny typ av återvinningsfabrik i Pemar där man kan ta tillvara gamla textilier och mekaniskt spjälka upp dem i nya fibrer.

Om fem år, 2025, träder en ny EU-lag i kraft som förbjuder medlemsländerna att bränna upp konsumenters textilavfall. Materialet måste tas tillvara och återvinnas på något sätt. Här finns en stor markn...